• Naujienos
 • Dėl oro uosto jungties

  Siūlo suformuoti efektyvų oro uostų valdymo modelį ir užtikrinti Kauno oro uosto veiklos tęstinumą

  Kaunas, spalio 8 d. (ELTA)

  Kad ateityje būtų galima darniai plėtoti strateginius šalies oro uostus, būtina suformuoti efektyvų jų valdymo modelį. Tai pasakyta Kauno Verslo tarybos parengtame rašte centrinei Lietuvos Respublikos valdžiai.

  Verslo tarybą sudaro Kauno miesto savivaldybės bei dviejų verslininkus vienijančių nevyriausybinių organizacijų – Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų – deleguoti atstovai. Jie iš esmės pritaria numatytam oro uostų sujungimų procesui.

  Tačiau perduodant reorganizavime dalyvaujančių valstybės įmonių „Kauno aerouostas“ bei Tarptautinis Palangos oro uostas teises ir pareigas su anksčiau prisiimtomis sutartimis bei įsipareigojimais valstybės įmonei Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, siūloma išlaikyti partnerystės susitarimus. Taip pat, – numatyti vienodą (lygiateisį) juridinį visų reorganizavime dalyvaujančių aerouostų statusą, pavadinant naują juridinį vienetą „Lietuvos tarptautinių aerouostų valdymo bendrovė“ bei numatyti subalansuotą steigiamos valstybės įmonės valdymą, įsteigiant stebėtojų tarybą, kurios sudėtyje būtų Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių atstovai.

  Raštą, skirtą LR Seimo Pirmininkui, Seimo Ekonomikos komitetui, LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir LR susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui, pasirašė Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, ėjęs mero pareigas, Vasilijus Popovas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas bei Kauno verslo tarybos pirmininkas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vadovas Jonas Guzavičius.

  Elta primena, jog kreiptis į Seimo, Vyriausybės vadovus nuspręsta po to kai Kauno savivaldybėje Verslo taryba surengė diskusiją dėl sostinėje planuojamo Kauno ir Palangos oro uostų prijungimo prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Kadangi Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldos institucijoms, verslo atstovams svarbi viso Kauno regiono plėtra, su kuria siejama ir valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ veikla ateityje, aeoruostų reorganizavimo procese Verslo taryba siūlo užtikrinti valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ veiklos tęstinumą. Tiek trumpalaikėje, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje, strategiškai ją plėtojant ir nemažinant skrydžių bei keleivių srautų.

  Eltos korespondentė Birutė Mačienė

Skip to content