• Dėl LR darbo kodekso, LR nedarbo socialinio draudimo ir LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų pakeitimų

    2014 m. vasario 25 d. Trišalės tarybos posėdyje buvo svarstyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 75, 98, 268, 287, 288 ir 293 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 20 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 11 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai.

    Projektai parengti, siekiant mažinti nelegalaus darbo mąstą Lietuvos Respublikoje, sumažinti naštą darbdaviams, atsisakant pakartotinio atestavimo, optimizuoti institucijų veiklą, reorganizuojant Trišalės tarybos sekretoriatą, palengvinti Darbo ginčų komisijos darbą.

    Kviečiame susipažinti su projektais ir teikti pasiūlymus bei pastabas iki gegužės 21 d. el. paštu agne.jaraite@chamber.lt

Skip to content