• Dėl Garantinio fondo lėšų bankrutavusių įmonių darbuotojams

  Garantinio fondo taryba, kurioje Lietuvos PPA rūmų asociacijai atstovauja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas, svarstė klausimą, kaip išmokėti bankrutavusių įmonių darbuotojams priklausančias išmokas.

  Problema ta, kad nemažai bankrutavusių įmonių darbuotojų negavo jiems priklausančių išmokų iš Garantinio fondo, nes bankroto administratoriai neturi apie juos duomenų. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į valstybės iždą.

  Sąraše (žr. priedą) – nemažai įmonių iš Kauno ir Kauno rajono. Tai „Inkaro avalynė“, „Vilkas“, „Žaliakalnio autotransportas“, „Kauno gildija“, „Šilkas“, „Sargėnų keramika“ ir kt. Lentelėje pateikiami duomenys, kiek neišmokėta ir į valstybės iždą grąžinta lėšų ir kiek žmonių iš tos įmonės negavo jiems priklausančių išmokų iš Garantinio fondo.

  Kaip aiškina Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos, į valstybės iždo bendrąją sąskaitą grąžintos Garantinio fondo lėšos ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų paskyrimo (tų įmonių, kurių bankroto byla iškelta nuo 20103 m. sausio 1 d.) gali būti išmokamos asmenims, kuriems jos yra paskirtos (ar jų paveldėtojams) Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka. Ta pačia tvarka šios lėšos gali būti išmokamos ir iki 2013 m. sausio 1 d. bankrutavusių įmonių darbuotojams (ar jų paveldėtojams) iki 2018 m. sausio 1 d.

  Kopija A Japertui del grazintu viesinimo.xls
  D2-1154.pdf

Skip to content