• Dėl galimo ES importo muitų suspendavimo

  Iki rugpjūčio 15 d. galima teikti prašymus dėl ES taikomų muitų tarifo suspendavimo ar naujų tarifinių kvotų nustatymo iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams: žaliavoms, pusgaminiams ar gaminio sudedamosioms dalims. Importuojamos prekės, kurioms prašoma taikyti muitų tarifo suspendavimą ar kvotas, turi būti naudojamos tolesnei gamybai ar perdirbimui (t.y. negali būti galutinio vartojimo produktai). Pagrindinis muitų tarifo suspendavimo ar tarifinių kvotų tikslas – padėti ES įmonėms importuoti pigiau tokias žaliavas, pusgaminius ar sudedamąsias dalis, kurių negamina ar gamina nepakankamą kiekį ES gamintojai.

  Įmonė, norėdama pateikti prašymą dėl muitų tarifo suspendavimo ar tarifinės kvotos, turėtų užpildyti prašymo formą ir pateikti ją URM Išorinių ekonominių santykių departamentui (el. p. suspendavimas@urm.lt
  ):

  • Iki vasario 15 d., siekiant, kad suspendavimas įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 d.

  • Iki rugpjūčio 15 d., siekiant, kad suspendavimas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.

  Rengiant prašymą rekomenduojama pasikonsultuoti su Muitinės departamento Tarifų skyriumi (tel. (8 5) 232 7483, el. p. zydre.bartaskiene@cust.lt
  ). Pateikti prašymai ir galimybės juos patenkinti bus nagrinėjami Europos Komisijos muitų suspendavimo darbo grupėje. Prašymai turi būti pateikiami anglų kalba, tačiau, esant poreikiui, pirminis prašymo variantas su LR institucijomis gali būti derinamas lietuvių kalba.

  (http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Prasymas2014-07.doc
  )

  (http://www.urm.lt/uploads/default/documents/Ekonomin%C4%97%20diplomatija/Request2014-07.doc
  ).

  Daugiau informacijos apie prašymų suspenduoti muitą ar tarifinę kvotą pateikimą bei suspendavimo mechanizmo teisinį reguliavimą galima rasti:

  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Bendrųjų lengvatų sistemos (BLS) reglamentui, sumažėjo šalių gavėjų skaičius, kurioms ES taiko vienašales muitų lengvatas. Šiuo metu lengvatos taikomos 87 besivystančioms valstybėms (galiojant senajam reglamentui lengvatos taikytos 178 valstybėms). Dėl jų ekonominio išsivystymo vienašalių tarifinių nuolaidų neteko Argentina, Brazilija, Urugvajus, Venesuela, Baltarusija, Rusija, Kazachstanas, kt.

  Daugiau apie ES BLS reformą Europos Komisijos tinklalapyje: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=840

  Dėl BLS reformos ir sumažėjusio šalių gavėjų skaičiaus atitinkamai galėjo padidėti iš lengvatų netekusių valstybių importuojamų žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių importo muitai. Įmones, kurios dėl to patiria padidėjusius gamybos kaštus, ragintume pasinaudoti muitų suspendavimo mechanizmu šiems BLS reformos padariniams kompensuoti. Šiuo atveju galioja ta pati muitų suspendavimo procedūra, aprašyta aukščiau.

Skip to content