• Dėl EK reglamentui prieštaraujančių Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatų

    Kaip žinia, 2014 m. spalio 7 d. LR Seimas priėmė LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-935 2, 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMą Nr. XII-1186.

    Jame apibrėžta, kokia įmonė laikoma vidutine arba maža (3 str. 1 d. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.“; 3 str. 2 d. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.“).

    Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atkreipia dėmesį, kad šios įstatymo nuostatos, įsigaliojančios nuo 2015 m. sausio 1 d., neatitinka 2014 m. birželį įsigaliojusio Europos Komisijos reglamento, apibrėžiančio, kad vidutine įmone laikoma įmonė, kurios apyvarta neviršija 50 mln. eurų, mažąja – kai apyvarta neviršija 10 mln. eurų.

    Asociacija raštu kreipėsi į Vyriausybę ir Ūkio ministeriją, kad būtų skubiai parengtos atitinkamos įstatymo pataisos, atitinkančios EK reglamento apibrėžimus, ir teikiamos svarstyti Seimui skubos tvarka, iki 2015 m. sausio 1 d. Toks prieštaravimas riboja dalies verslo galimybes teikti paraiškas ES paramai gauti.

Skip to content