• Darnaus augimo/Žiedinės ekonomikos forumas

  Darnaus augimo/Žiedinės ekonomikos forumas

  2016m. balandžio 27d., Lietuvos Mokslų Akademija, Vilnius

  Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros politiką, Lietuvos mokslų akademija bei Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas rengia forumą darnaus vystymosi/žiedinės ekonomikos strateginėms nuostatoms ir jų diegimo versle perspektyvoms aptarti. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesį sutelksime į darnumo mokslinių tyrimų ir studijų vaidmenį, politinių sprendimų bei asocijuotų struktūrų įtaką skleidžiant, skatinant ir diegiant darnaus verslo/žiedinės ekonomikos principus.

  Aukštųjų mokyklų, ministerijų, asocijuotų verslo ir pramonės struktūrų atstovai kviečiami pasidalinti savo tyrimais, patirtimi, būsimais sprendimais ir idėjomis, kurioms realizuoti būtų svarbus politikos, mokslo ir verslo vietinis ir tarptautinis bendradarbiavimas. Savo ilgamete moksline ir verslo patirtimi diegiant darnaus vystymosi principus organizacijos, miesto, regiono lygmenyse pasidalins ir diskusijai vadovaus vienas žymiausių šios srities ekspertų Austrijoje, Graz technologijos universiteto profesorius Hans Schnitzer.

  Darnaus augimo/Žiedinės ekonomikos forumas yra vienas iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos organizuojamų renginių ciklo, siekiant paskatinti Lietuvos verslo ir akademinę bendruomenes bei vyriausybines organizacijas aktyviau bendradarbiauti darnaus augimo/žiedinės ekonomikos tyrimų ir diegimo srityje.

  Apskrito stalo diskusija Ziedine programa_04_11 (1).docx

Skip to content