• Naujienos
 • Darbo birža kratosi pasenusių mitų

  Darbo birža kratosi pasenusių mitų

  „Pakeisti darbo biržos pavadinimą, jos struktūrą yra lengviau nei pakeisti organizacinę kultūrą ir atmintį“, – sako Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė, rūmų nariams pristačiusi įstaigos transformaciją į Užimtumo tarnybą.

  „Keisdami pavadinimą, pereiname prie naujo prekės ženklo, pabrėždami, kad atsisakome blogos patirties ir suformuotų neigiamų mitų. Mes nesame valdžios institucija, mes dirbame su klientais. Didžiausias iš jų yra darbdavys ir ne mažiau svarbus – darbo ieškantis žmogus. Mūsų tikslas surasti balansą tarp darbdavio ir darbuotojų interesų“, – kalbėjo L. Valalytė.

  Pasak biržos direktorės, vykdant įstaigos pertvarką, 54 proc. sumažėjo vadovų (trečdalis visų darbuotojų vykdė vien administravimo funkciją). Visos sistemos etatų skaičius sumažintas 10 proc. Sutaupytos lėšos – apie 1,8 mln. eurų. Parengta darbo su darbdaviais strategija, kurioje išskiriami nacionaliniai strateginiai, regioniniai strateginiai, stambūs ir ilgalaikiai darbdaviai, kuriems siūlomas skirtingas paslaugų paketas. Dar viena naujovė – kiekvienam darbdaviui priskiriamas vienas konsultantas, į kurį galima kreiptis bet kuriuo rūpimu klausimu.

  Biržos klientams kuriamas skambučių centras – paskambinus vienu numeriu bus suteikta visa reikalinga informacija tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Dar viena paslaugų portfelio naujovė – paslauga dirbantiems asmenims, kurie rengiasi keisti darbą, ieško persikvalifikavimo ir nenori įgyti bedarbio statuso, įsisukti į pašalpų sistemą. „Anksčiau bedarbiui buvo taikoma pilna persikvalifikavimo programa, nepaisant jo turimų kompetencijų. Dabar dalis kompetencijų pripažįstama, mokoma tik trūkstamų dalykų. Todėl perkvalifikuojama dešimt kartų greičiau ir dešimt kartų pigiau“, – teigė L. Valalytė.

  Susitikime dalyvavę įmonių vadovai ir atstovai diskutavo dėl užsieniečių įdarbinimo galimybių, dar likusio biurokratinio požiūrio į klientus, perteklinio popierinių dokumentų reikalavimo užuot apsiribojus elektroniniu pateikimu, apie disproporciją tarp biržoje registruotų ir darbo rinkoje reikalingų darbuotojų bei kitais klausimais.

  Atsakydama į klausimą dėl nuolatinio dialogo palaikymo su verslo atstovais, L. Valalytė informavo, kad darbo biržos įsijungs į regionų plėtros tarybas, kuriose dalyvauja tiek savivaldos, tiek darbdavių atstovai.

Skip to content