• Naujienos
 • Darbdavių ir profesijos atstovai įvertino beveik 5000 absolventų

  2012/2013 m.m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizavo asmens įgytų kompetencijų vertinimus 17-oje Kauno ir Klaipėdos apskričių profesinių mokyklų. Tam tikslui buvo įdarbinta 340 vertintojų (darbdavių ir profesijos atstovų), sudarytos 234 vertinimo komisijos.

  Kauno PPA rūmai išrašė Kompetencijų įvertinimo pažymėjimus 4851 asmeniui, įgijusiam kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo formalias programas (4377 Kauno regiono ir 474 – Klaipėdos regiono mokiniams). Baigusiųjų skaičius kasmet didėja, o per pastaruosius trejus metus išaugo beveik penktadaliu.

  Šiais mokslo metais didžiausią būrį absolventų išleido šie profesinio rengimo centrai: Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (1085), Marijampolės profesinio rengimo centras (669), Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (462), Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (313). Mažiausiai mokinių baigė Kaišiadorių technologijų ir verslo (91), Raseinių technologijos ir verslo (104), Vilkijos žemės ūkio (107) mokyklose. „Nubyrėjusiųjų“ vidurkis sudaro 10,8 proc. Didžiausias vertinime nedalyvavusių asmenų nubyrėjimas (16,9 proc.) buvo Jonavos politechnikos mokykloje.

  Palyginti su pernai, šiais mokslo metais buvo dvigubai daugiau asmenų (31) įsivertino savo kompetencijas, įgytas darbo ir savišvietos būdu.

  Bendras 17-os profesinių mokyklų asmenų žinių ir gebėjimų įvertinimo vidurkis (su specialiais skyriais) yra 8,1 balo. Aukščiausias pažymių vidurkis – 8,7 balo – pasiektas Šilutės žemės ūkio mokykloje. Žemiausiais balais (7,7) tenkinosi Kėdainių ir Marijampolės profesinio rengimo centrų absolventai.

Skip to content