• Naujienos
 • Būsimieji apdailininkai profesinius įgūdžius tobulino Vokietijoje

  Būsimieji apdailininkai profesinius įgūdžius tobulino Vokietijoje

  Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinis rengimo centras baigė įgyvendinti Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0383 „Specialiųjų poreikių apdailininko profesinių įgūdžių gerinimas mokymosi visą gyvenimą europinių kompetencijų kontekste.

  Šiandieninei darbo rinkai reikalingas kvalifikuotas specialistas, sugebantis prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis dirbti kokybiškai, sparčiai, savarankiškai, todėl projekto partneriai bendradarbiaudami siekė šių tikslų:

  1) sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam mokinių su specialiaisiais poreikiais mobilumui, skatinant asmeninį tobulėjimą statybos apdailos darbų paslaugų teikimo srityje;

  2) kelti mokinių su specialiaisiais poreikiais kvalifikacijas, supažindinant su statybos apdailininkų paslaugų teikimo kokybe, naujomis medžiagomis ir darbo su jomis specifika bei technologinėmis naujovėmis (bendradarbiaujant su partneriais Vokietijoje);

  3) ugdyti mokinių su specialiaisiais poreikiais gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika – siekti geresnės profesinės adaptacijos. Bendradarbiaujant buvo siekiama perimti gerąją patirtį iš partnerių Vokietijoje, palyginti Vokietijos apdailininkų darbo specifiką su Lietuvos.

  Siunčiantys partneriai: Šilutės žemės ūkio mokykla – 6 dalyviai, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 4 dalyviai. Pareiškėjas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – 6 dalyviai. Iš viso 16 dalyvių.

  Priimantys partneriai: F+U Sachsen gGmbH (Chemnitzas), UEAZ Waren/Grevesmühlen e.V. (Warenas), Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (Leipcigas).

  Socialiniai partneriai: AB „YIT Kausta“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

  Stažuotėms pasirinkta puiki vieta projekto tikslams realizuoti – Vokietija, kurioje pastatų apdailos srityje pasiekta puikių rezultatų.

  Dalyviai patobulino šiuos ir įgijo naujus profesinius įgūdžius: namo vidaus apdaila, stogo remonto darbai, sienų gramdymas, šveitimas, tinkavimas, dažymas latekso ir dispersiniais dažais, darbas su medžiu, darbas dirbtuvėse – motyvai, atminties dizainas, medinių surenkamųjų dalių apdaila, bespalvis dizainas, atnaujinimas / remontas / kokybės kontrolė, medžio žaislų gamyba, plakatų gamyba, karkasų, gipso plokščių montavimas.

  Projekto dalyviai pagerino ir kalbinius vokiečių ir anglų, bendravimo, tarpkultūrinius įgūdžius, domėjosi Vokietijos kultūra, istorija, aplankė nemažai Vokietijos miestų: Berlyną, Chemnitzą, Drezdeną, Wareną, Leipcigą ir kitus.

  Mokiniai gavo įmonių sertifikatus, patvirtinančius atliktą praktiką, taip pat Europass mobilumo dokumentus. Mokinių įgytos žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti siunčiančiose organizacijose. Grįžę iš stažuočių mokiniai yra labiau motyvuoti, tikimasi, stažuotė padės ateityje susirasti darbą.

  Daugiau informacijos:

  Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, direktorius. Tel.: (8 37) 45 14 34, el. paštas: ksm@takas.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, projektų vadovas. Tel. (8 37) 76 90 00, el. paštas: projektai@ksm.lt


Skip to content