• Bus vykdoma apklausa dėl projekto „Kompetencijos LT”

    Kitą savaitę visus rūmų narius elektroniniais laiškais pasieks pasiūlymas dėl galimybės dalyvauti projekte „Kompetencijos LT“. Rengiant paraišką, bus atlikta rūmų narių poreikių analizė.

    Rūmų narių klausime, ar būtų aktualūs darbuotojų mokymai ir kokiose srityse, kiek darbuotojų galėtų/norėtų juose dalyvauti.

    Nuo 50 iki 70 proc. mokymų išlaidų bus padengiama iš projekto lėšų. Likusią sumą, priklausomai nuo įmonės dydžio, turėtų įsipareigoti padengti įmonė. (Finansavimo intensyvumas: labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70 proc., vidutinėms – 60 proc., didelėms – 50 proc.)

    Mokymuose dalyvaujantys darbuotojai gaus įgytas kompetencijas patvirtinančius sertifikatus.

Skip to content