• Naujienos
 • Bus viešai skelbiami įmonių mokami vidutiniai atlyginimai

  Tokia naujovė numatyta Seimo priimtame naujame Valstybinio socialinio draudimo įstatyme. Kad dokumentas įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentė.

  Priimtame įstatyme išplečiamas duomenų, kurie laikomi viešais, sąrašas. Jį įgyvendinus viešai bus skelbiamas vidurkis užmokesčio, kurį sumokamas daugiau kaip 3 darbuotojus turinčiose įmonėse ir organizacijose. Taip pat bus vieša tokių darbdavių „Sodrai“ sumokama įmokų suma. Šiuo metu „Sodra“ viešai skelbia duomenis apie darbdavių įsiskolinimą ir įdarbintų asmenų skaičių. Seimo priimtame Valstybinio socialinio draudimo įstatyme numatyta ir daugiau naujovių.Viena iš jų socialinio draudimo įmokų „lubos“. Nustatyta, kad draudžiamų asmenų socialinio draudimo bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis, skaičiuojant socialinio draudimo įmokas, kalendoriniais metais negalės būti didesnė negu 60 praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto VDMU (vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio). Šios „lubos“ bus pasiektos palaipsniui per šešerius metus.

  Pagal priimtas pataisas socialinio draudimo pensijų bendroji dalis bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Tik pereinamuoju laikotarpiu socialinio draudimo pensijų bendroji dalis bus finansuojama iš valstybės Socialinio draudimo biudžeto fondo lėšų.

  Nuspręsta, kad 2017 m. darbdavių įmokos „Sodrai“ tarifas mažės 1 proc., o nuo 2018 metų dėl to bus sprendžiama kasmet įvertinus įtaką valdžios sektoriaus finansų tvarumui. Privalomai bus sudaromas Socialinio draudimo rezervinis fondas, kuris bus sudarytas iš dviejų dalių, t. y. viena dalis bus skirta pensijoms, kita dalis – kitoms socialinio draudimo išmokoms.

  Priimtais pakeitimais taip pat nutarta išplėsti savarankiškai dirbančių asmenų socialinį draudimą: individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius, ūkinių bendrijų tikruosius narius drausti ir ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu; dirbančius pagal verslo liudijimus drausti ir individualiajai pensijos daliai gauti, socialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo minimaliosios mėnesinės algos.

  Pakeitimais nustatyta, kad tantjemų gavėjai bei mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariais, mokės socialinio draudimo įmokas pensijai nuo gaunamų pajamų. Terminuotoms darbo sutartims nedarbo draudimo įmokos tarifą, nustatytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, nuspręsta didinti du kartus.

Skip to content