• Naujienos
 • Brangsta verslo liudijimai

  Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius. Jie įsigalioja dviem etapais: nuo 2012 m. sausio 1 d. ir gegužės 1 d.

  Dauguma verslo liudijimų brangsta dešimteriopai – nuo 120 Lt iki 1440 Lt. Prekybai išduodami verslo liudijimai kainuos 2100-2200 Lt. Tiek kainuos ir kirpyklų, kosmetikos salonų, soliarumų paslaugoms reikalingi verslo liudijimai. Vertėjai ir kvalifikacijos kėlimo, mokymo paslaugas teikiantys asmenys turės įsigyti 1800 Lt kainuojančius liudijimus, statybininkai – 1600 Lt ir t.t.

  Nustatytas 50 procentų mažesnis pajamų mokestis: neįgaliesiems asmenims; asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuri (kuris) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina viena (vienas).

  Nustatytas 40 procentų mažesnis pajamų mokestis bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti Kauno darbo biržoje.

  Nustatytas 30 procentų mažesnis pajamų mokestis bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams; asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla.

  Nustatytas 20 procentų mažesnis pajamų mokestis asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas; asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

  Veiklų sąrašas ir verslo liudijimų kainos pateikiamos prisegtukuose.

  2012 m.05.01dydžiai.xls
  2012 m.05.01dydžiai-1.xls
  2012 m.01.01-05.01dydžiai.xls

Skip to content