• Bendradarbiaus propaguojant skaidrų verslą

  Gegužės 8 d. rūmų tarybos posėdyje dalyvavo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas G. Muznikas. Po susitikimo, kuriame dalyvavo ir Kauno krašto pramonininkų atstovai, buvo priimtas pareiškimas.

  Jame sakoma:

  „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidiumas, atstovaudami regiono verslo įmonių interesams ir keldami tikslą palaikyti bei stiprinti įmonių konkurencingumą, sutaria ir toliau efektyviai bendradarbiauti su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybe bei specialistais:

  1) tobulinant verslo aplinką;

  20) propaguojant atsakingą ir skaidrų verslą;

  3) užtikrinant geresnį mokesčių politikos supratimą;

  4) užtikrinant operatyvų įmonių informavimą ir konsultavimą apie pokyčius administruojant mokesčius.

  Sutariančios šalys patvirtina siekimą reguliariai keistis aktualia informacija, pagal poreikį organizuoti VMI specialistų ir verslo įmonių atstovų konsultacinius susitikimus, kartą per metus apibendrinti bendradarbiavimo rezultatus.“

  Pareiškimą pasirašė rūmų prezidentas B. Žemaitis, Kauno AVMI viršininkas G. Muznikas ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas J. Guzavičius.

Skip to content