• Naujienos
 • Atvirų durų diena

  Atvirų durų diena

  Spalio 21 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų durys buvo atviros visiems, besidomintiems verslo savivalda, bendrųjų interesų atstovavimu, rūmų paslaugomis verslui, klubų veikla, tradiciniais bendruomenės renginiais. Į susitikimą atvyko poros dešimčių įmonių atstovai.

  Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis susirinkusiems verslininkams pristatė organizacijos vizitinę kortelę, veiklos principus ir tikslus. Rūmų konkurencinis pranašumas yra galimybė veikti globaliame tinkle. Pasaulyje veikia daugiau kaip 13 tūkstančių, Europoje – daugiau kaip 1700 rūmų, su kuriais keičiamasi informacija, siunčiama arba atsakoma į užklausas ir kt. Prekybos rūmai – verslininkų savivaldybė, kuriai būdinga demokratiška sandara ir valdymas, savarankiškumas, bendrieji verslo ir regionų interesai, nuoseklumas, profesionalumas ir partnerystė. Kauno PPA rūmai turi tankiausią verslo savivaldos tinklą –filialus Marijampolėje ir Jonavoje, atstovybes Prienuose, Kėdainiuose ir Šakiuose. Apie tai, kokią naudą verslui teikia rūmai, atvirų durų renginio metu pasakojo bendruomenės nariai.

  Pasak rūmų viceprezidentės, UAB „Aurita“ direktorės Vaidos Butkuvienės, rūmai yra socialinis modelis, o didžiausia narystės nauda – bendruomenė. Kauno finansininkų klubas, nuo pat įkūrimo vadovaujamas Vaidos Butkuvienės, buria vienminčius ir aktyvius finansų specialistus bei plėtoja visapusiškai naudingą profesinį dialogą. Labai svarbi klubo veiklos kryptis – plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Profesinių kelionių į finansų valdymo kompanijas, investicines bendroves, galingiausius pasaulio bankus, Londono Sičio klubą metu užmegzta naudingų kontaktų. Viena iš bendruomenės telkimo priemonių yra tradicijas kuriantys ir puoselėjantys renginiai. Verslininkų pagerbimo metiniai vakarai skirti apdovanoti nusipelniusius rūmų bendruomenės narius ir pasidžiaugti metų pabaiga bei artėjančiais naujaisiais metais. Pasak V. Butkuvienės, rūmų tradiciniai renginiai, į kuriuos kviečiami bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, vietos ir nacionalinės valdžios atstovai, žiniasklaida, atitinka aukščiausius standartus. Gruodžio 9 d. 18 val. rūmų verslo bendruomenė yra kviečiama dalyvauti metiniame renginyje, vyksiančiame Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje, Venecijos karnavalo tematika.

  VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ turi daugiau nei dešimties metų darbo patirtį IT mokymų ir konsultavimo srityje. Šio centro direktorė, rūmuose veikiančio Verslo vadovų klubo valdybos narė Skaidra Vaicekauskienė renginio metu pristatė narystės naudą, gaunamą dalyvaujant organizuojamuose verslininkų mokymuose. Informaciniai-konsultaciniai seminarai rengiami, siekiant tenkinti verslininkų poreikius visose verslo proceso valdymo srityse, atsižvelgiant į pokyčius verslo aplinkoje. Pasak S. Vaicekauskienės, verslininkai susiduria su panašiais klausimais ir problemomis, tad dalyvavimas klubinėje veikloje suteikia galimybę gauti atsakymus į rūpimus klausimus, išplėsti pažinčių ratą, bendrauti ir bendradarbiauti, asmeniškai tobulėti. Kiekvienas klubo narys yra savo srities specialistas, tad rūmai turi didžiulį ekspertinių galių potencialą. „Klube tampame draugais, tarp kurių atsiranda pasitikėjimas, yra labai svarbu jaustis stiprios bendruomenės nariu.“

  Kauno PPA rūmai atstovauja ir gina teisėtus narių interesus, sprendžia konkrečias narių problemas, tokiu būdu formuojama verslui palanki aplinka. Aktyvi rūmų ir Verslo vadovų klubo valdybos narė UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ komercijos direktorė Ana Taurienė tai patvirtino renginio metu – „Rūmuose yra girdimas kiekvienas iš mūsų atskirai“. Per mėnesį laiko buvo nutiestas komunikacijos tiltas, kuris sujungė verslui ir vietos savivaldai atstovaujančias puses. Narystės nauda, dalyvaujant klubinėje veikloje, pranešėjos buvo išreikšta per dvasinę prizmę, bendrystės jausmą: „Kuomet rutinoje pritrūksta bendravimo, atsiranda natūralus noras socializuotis, o suradus bendramintį, norisi likti prie jo ir dalintis geromis idėjomis, spręsti specifinius klausimus.“

  Ilgametis rūmų narys, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius Algimantas Astrauskas pripažino, kad visame pasaulyje yra garbė būti prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariu. Kaip didžiausią priklausymo šiai verslo bendruomenei naudą išskyrė gaunamų kontaktų ir prestižo kontekste: „Prestižas, patikimumas ir solidumas veda prie patikimo užsienio partnerio ir augina pardavimus.“ Pasitelkę rūmų partnerius, veikiančius visose pagrindinėse rinkose ir bendradarbiaudami su Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje ekonomikos patarėjais ir komercijos atašė, rūmai yra pajėgūs savo įmonėms atverti naujas rinkas ir naujas augimo galimybes. Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) rėmuose yra teikiamos verslo partnerių paieškos galimybės. Tikslas – padėti įmonėms plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas, informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus. Į tinklą susijungusios organizacijos teikia paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui, pasitelkdamos duomenų bazes ir daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį.

  Po to vyko diskusijos pagal potencialių narių poreikius ir lūkesčius. Daugiausiai domėtasi klubine veikla, verslo partnerių paieška, narių solidarumo programomis bei reklamos galimybėmis.

Skip to content