• Naujienos
 • Atidaryta rūmų Prienų atstovybė

  Atidaryta rūmų Prienų atstovybė

  „Šiandien galime pagrįstai didžiuotis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybe Prienuose. Tokius padalinius turi tik didieji apskričių centrai, todėl mūsų rajonui tai yra svarbus įvykis“, – oficialiame atstovybės atidaryme gegužės 28 d. kalbėjo jos vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Padvaiskienė.

  Jos teigimu, atstovybė skatins viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. „Tai ypatingai svarbu, nes keičiasi mūsų santykis su vietos savivalda, mes tampame atsakingais socialiniais ir ekonominiais partneriais, derinant tiek bedruomenės, tiek verslo interesus“, – pabrėžė naujosios atstovybės vadovė. – Politikai gali priimti sprendimus, tiesiogiai įtakojančius mūsų visų gyvenimą, ir negalima atmesti verslo visuomenės, kuri suteikia darbo vietas krašto žmonėms, sąžiningai mokėdama mokesčius, prisideda prie šio krašto gerovės. Linkiu, kad dalyvavimas bendroje atstovybės veikloje prisidėtų prie kiekvieno iš mūsų įmonės sėkmės istorijos“, – atstovybės vadovė pakvietė visus Prienų verslininkus burtis į rūmus.

  Prienuose, sekant Kauno pavyzdžiu, jau įsteigta Verslo taryba – patariamasis organas savivaldybei. Verslo tarybą sudaro Prienų miesto savivaldybės ir Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės deleguoti atstovai. Verslo taryba jau yra pateikusi konkrečius pasiūlymus rajono tarybai, susijusius su žemės mokesčio diferencijavimu.

  Plėtojant partnerystės su vietos savivalda principą, atstovybė pasirašys bendradarbiavimo sutartį su rajono savivaldybe. Tokias sutartis su rūmais yra patvirtinusios Kauno miesto ir rajono bei Jonavos rajono savivaldybės.

  Įsteigtą atstovybę ir jos narius sveikino Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimantas Stankevičius, linkėjęs daryti įtaką ne tik savivaldai, bet ir centrinei valdžiai, ypač formuojant regioninę politiką, mokesčių sistemą, stiprinant savivaldą.

  Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas padėkojo Kauno PPA rūmų tarybos nariui, UAB „Hidrosta“ generaliniam direktoriui Valdui Paulauskui už iniciatyvą ir ilgai puoselėtą idėją veikti drauge Prienų gerovei. „Neabejoju, kad rasime daug sąlyčio taškų, ir bus žymiai lengviau tiek mums priimti sprendimus, tiek jums plėtoti veiklą“, – kalbėjo V. Bujanauskas.

  Seimo narys Andrius Palionis atstovybės atidarymą įvertino kaip naujų galimybių ir sėkmės receptą, atvertas duris į verslo plėtrą ir inovacijas.

  „Rajonuose, miestuose buriasi įvairių profesijų žmonės – ūkininkai, tautodailininkai, mokytojai, ir nesuprantama, jei nesivienija verslo žmonės. Prienų atstovybė įsteigta po pusantrų metų darbo. Supratimas, kad bendromis pastangomis galima nuveikti žymiai daugiau, kad susibūrus keičiasi verslo santykis su valdžia – iš mokesčio mokėtojo tampama jos partneriu, bręsta“, – kalbėjo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

  Šiuo metu atstovybė vienija devynis narius: UAB „Doletos langai“, UAB „Ekofrisa“, UAB „Hidrosta“, UAB „Mačiūnai“, UAB „Prienų langai“, UAB „Robotex“, UAB „Terina“, UAB „Techno Wood“, UAB „Wilara“.

  Po oficialiosios renginio dalies AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytojas Saulius Drasutis Prienų ir Birštono verslininkams pristatė verslo, savivaldybių ir gyventojų finansų situaciją belaukiant euro, pagrindinius Lietuvos makroekonomikos rodiklius, duomenis apie darbo ir verslo situaciją Prienų savivaldybėje.

  UAB „Columbus Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Donatas Bobelis pateikė daug praktinių patarimų, ką turi žinoti kiekvienos įmonės vadovas rengiantis euro įvedimui – kaip parengti apskaitos, verslo valdymo sistemas, kada tai padaryti ir pan.

Skip to content