• ASU – mokslo lyderis

  ASU - mokslo lyderis

  Pastarosiomis dienomis gautos tarptautinių ekspertų išvados, pagal kurias Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) mokslininkai ir mokslo centrai priskiriami šalies universitetų ir mokslo institutų lyderiams savo mokslo srityse.

  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), pasitelkęs tik tarptautinius prestižinių pasaulio universitetų ekspertus, atliko mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą, kurio metu atskirose mokslo srityse buvo vertinami visų valstybinių ir atskirų privačių universitetų bei mokslinių institutų mokslo centrų infrastruktūra, mokslininkų publikacijos, tyrimų socialinis ekonominis poveikis šaliai, mokslinių tyrimų ir išteklių vadyba bei mokslo potencialas tarptautinio lygio tyrimams.

  Rūmų narys ASU tapo šalies technologijų mokslų lyderiu. Ekspertai ASU Biosistemų inžinerijos mokslams, apimantiems Žemės ūkio inžinerijos bei Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetus, skyrė aukščiausią įvertinimą iš visų 21 universitetų ir institutų mokslo vienetų. Šioje grupėje vienintelio ASU mokslo vadyba įvertinta kaip tarptautinio lygmens.

  Žemės ūkio mokslų, apimančių ir ASU Agronomijos bei Miškų ūkio ir ekologijos fakultetus, srityje ir šį kartą, jau tradiciškai, ASU yra vienas iš pirmaujančių šalyje. Socialinių mokslų srityje iš 20 vertinamųjų Lietuvos universitetų ir institutų mokslo vienetų ASU su savo Ekonomikos ir vadybos mokslu dalinasi 7 vietą su dar trimis šalies universitetais.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams ASU neseniai įteikė apdovanojimą „Už mokslo ir verslo partnerystę“.

  Tarptautinių ekspertų išvadose visose vertinamose mokslų srityse ASU traktuojamas kaip „svarbus nacionalinis dalyvis su stipriu potencialu tapti tarptautiniu.“

  Ekspertų vertinimus galima rasti šia nuoroda

  http://www.mosta.lt/lt/mokslines-veiklos-palyginamasis-tyrimas/ataskaitos

Skip to content