• ASU atidarytas laboratorijų ir verslo inkubatorius

  Lapkričio 20 d.Aleksandro Stulginskio universitete atidarytas Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras, laboratorijų ir verslo inkubatorius. Jame prioritetas teikiamas agro biotechnologijoms, maisto, energetikos, miškininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercializavimui.

  Į „Nemuno“ slėniui priklausantį objektą investuota 2,3 mln. Eur. Šiame slėnyje iš viso įrengti 8 atviros prieigos mokslinių tyrimų centrai, investuota apie 40 mln. Eur.

  Naujajame centre bus remiamas inovacijoms imlių įmonių inkubavimas, patentavimas, vykdomi rinkotyros ir rinkodaros vykdomieji tyrimai, atliekami agroinovacijų ekonominiai įvertinimai, konsultuojama dėl rizikų žemės ūkyje valdymo ar virtualių produktų kūrimo žemės ūkio verslo, mokslo, studijų srityse.

  Įrengtos 2 technologinės laboratorijos. Iš viso čia veiks 10 tokių laboratorijų, veiklą pradės 20 įmonių.

  Kaip teigia, ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, norinčių patekti į verslo inkubatorių įmonių prašymų laukiama iki lapkričio 23 d., tuomet bus svarstomos paraiškos ir sprendžiama, kurios labiausiai atitinka inovatyvių agroverslo įmonių statusą.

  Minimali patalpų nuomos kaina yra 2,90 Eur/kv. m. Įmonės turės susimokėti už komunalines paslaugas.

Skip to content