• Asociacijos “Šviesuva” mokymuose

    Asociacijos "Šviesuva" mokymuose

    Asociacija „Šviesuva“ vykdo 2014.11.03 / 2014.11.07 NVO mokymus „GEROVĖS VISUOMENĖ: KURKIME KARTU!“

    Lapkričio 4 d. vyko mokymai ir diskusija tema „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, kurioje paskaitas: „Gyvenimo, švietimo ir verslo pamokas: kas kuria vertę visuomenei“ skaitė J. Gulbinienė, Veršvų bendruomenės pirmininkė, Veršvų mokyklos direktorė; apie “ Kauno miesto valdžios ir Kauno bendruomenių centrų bendradarbiavimo gerąją patirtį“ – KBCA administratorė M. Bindokaitė ir prof.habil.dr. R, Navickas, KBCA tarybos pirmininkas: „Lietuvos valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimas: geroji patirtis ir problemos“. Po paskaitų vyko apvaliojo stalo diskusija, kurioje buvo aptariamos „Verslo ir NVO bendradarbiavimas: galimybės ir siekiai“ temos. Diskusijoje dalyvavo dr.Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius; Algimantas Astrauskas, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius; gyd. Al. Rabikauskienė, „Pagyvenusios moters veiklos centro Kauno paslaugų ir laisvalaikio skyriaus „Juozapinė“ vadovė.

    Diskutuota apie NVO ir bendruomenių organiacijų verslumo ugdymą, bendradarbiavimą, bendrų sąlyčio taškų tarp verslo, valdžios ir NVO paieška, pasikeitimas patirtimi. Diskusijoje dalyvavusieji sutiko, kad reikia įvairiais būdais spręsti tas pačias problemas, skatinti jaunimą, bendruomenes mokytis ir būti aktyviais, ieškoti galimybių organizacijų veiklai vystyti.


Skip to content