• Naujienos
 • Asmeninių kompetencijų svarba

  Asmeninių kompetencijų svarba

  Spalio mėn. 17 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filiale vyko apskritojo stalo diskusija „Profesinės ir asmeninės kompetencijos šiuolaikinių pokyčių kontekste“, kurią organizavo Marijampolės filialas ir Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros nariai. Į renginį buvo pakviesti Kauno finansininkų klubo, Marijampolės buhalterių klubo nariai, įmonių ir Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai.

  Renginio svečius pasveikino Marijampolės kolegijos direktorius doc. dr. Vaidotas Viliūnas. Marijampolės kolegijoje vykdomų buhalterinės apskaitos, pardavimų valdymo, finansų ir ekonomikos, įmonių ir įstaigų administravimo ir verslo valdymo studijų programų tikslus, siekiamus rezultatus ir studijuojamus dalykus bei studijų programų pokyčius pristatė studijų programų komitetų pirmininkai B. Petrošienė, D. Šidlauskienė, D. Papečkienė ir N. Gedvilienė.

  Vertingų įžvalgų finansų, ekonomikos, buhalterinės apskaitos specialistų kompetencijų požiūriu išsakė Kauno PPA rūmų viceperezidentė, UAB „Aurita“ direktorėVaida Butkuvienė, Finansininkų klubo narė UAB „Eoltas“ finansų direktorė Jurgita Gulbinienė, rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė Vera Mileikienė ir kiti diskusijos dalyviai. Diskusijose apie verslo valdymo, administravimo, buhalterijos, finansų ir ekonomikos specialistų kompetencijas buvo akcentuojama, kad šiuo metu ir ateityje labai svarbu ugdyti asmenines kompetencijas. Svečiai pažymėjo didėjančią finansų ir ekonomikos bei kitų verslo srities specialistų paklausą. Diskusijų metu buvo išryškinti svarbiausi uždaviniai rengiant specialistus – rinkos pokyčių stebėsena, prisiderinimas prie šių pokyčių, motyvuotų jaunųjų specialistų ugdymas. Diskusijos dalyviai aptarė bendradarbiavimo naudą ir tęstinumą siekiant ugdyti jaunuosius verslo specialistus.

  Diskusijoje taip pat dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo direktorė D. Sinkevičienė, UAB „Koncernas Alga“ komercijos direktorė R. Olšinskaitė, UAB „Sumeda“ vyr. finansininkė V. Rubinienė, UAB „Mantinga“ personalo projektų vadovė N. Daukšienė ir vyr. buhalterė D. Pasiliauskienė, UAB „Rytva“ buhalterė V. Granickienė, UAB „Travėja“ buhalterė A. Čebatavičienė, DNB banko vadovė I. Patkauskienė, Onos Čirvinskienės mokymo centro direktorė O. Čirvinskienė, UAB „Angelma“ direktorė A. Bižienė, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vyr. buhalterė D. Vienažindienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos vedėja A. Baniulienė ir vyr. specialistė D. Micutienė, UAB „Piko valanda“ direktorius A. Reinikis.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo vienas iš įsipareigojimų skatinti socialinę partnerystę tarp Marijampolės kolegijos bei skatinti efektyvią mokymo proceso kaitą, derinant ją su nuolat besikeičiančiomis rinkos sąlygomis, teikti siūlymus ir konsultacijas dėl aukštųjų koleginių studijų programų tobulinimo, reikalingų specialistų rengimo bei būtinų kompetencijų ugdymo, atsižvelgiant į verslo bendruomenės poreikius. Rūmai viešina socialinės partnerystės tinklo „valdžia – verslas – mokslas“ veiklas, susijusias su miesto įvaizdžio formavimu, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, iniciatyvumą ir verslumą.
Skip to content