• Ar užteks GPAIS taikymui pereinamojo laikotarpio?

  Ar užteks GPAIS taikymui pereinamojo laikotarpio?

  Dėl GPAIS įgyvendinimo Kauno PPA rūmai, atstovaudami verslo interesams, ne kartą kreipėsi į savo narius dėl problemų identifikavimo ir teikė problematiką, klausimus ir rekomendacijas (įskaitant ir termino atidėjimą) Aplinkos ministerijai. Kauno PPA rūmai yra neformalios darbo grupės GPAIS klausimams spręsti nariai.

  Aplinkos ministerija iki spalio 1 dienos pratęsė Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) taikymo pereinamąjį laikotarpį.

  Ministerijos atstovai per neformalios darbo grupės susitikimą rugpjūčio 2 d. dėl „Įrodančių dokumentų išrašymo“ nuolat siūlė rašyti konkrečius klausimus el. paštu konsultantams. Buvo pasigęsta aiškaus šios sistemos įdiegimo pabaigos plano, nebuvo aiškūs konkretūs darbai ir terminai. Susidarė įspūdis, kad diegimas, testavimas, taisymas vykdomas nuolat, nors pagal teisės aktus sistema jau turėjo veikti nuo sausio 1 d. Išgirdus gausybę problemų, kurios buvo nagrinėtos susitikimo metu, kyla pagrįstas klausimas – ar spalio 1 d. terminas yra realus pilnam sistemos funkcionavimui?

  Rugpjūčio 22 d. vyks kitas neformalios darbo grupės susitikimas dėl „Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS“. Pastaboms pateikti skiriamos kelios dienos. Jei turite pasiūlymų, informuokite iki rugpjūčio 16 d. el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt

  Greitu metu vyks pasitarimai ir dėl gamintojams / importuotojams svarbių klausimų. Bet kuriuo momentu dėl GPAIS sistemos funkcionalumo ar kitų klausimų – kreipkitės į daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  , 8687 36240, atstovausime Jūsų interesams.

  Dėkojame Jums už bendradarbiavimą!

Skip to content