• Naujienos
 • Ar sėkminga partnerystė tarp universiteto ir verslo įmonių?

  Ar sėkminga partnerystė tarp universiteto ir verslo įmonių?

  Verslininkų ir KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto atstovų apskritojo stalo diskusija tokia tema vyko gruodžio 16 d. bendrovėje „Novameta“.

  Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pabrėžė, kad įmonėms trūksta reikiamos kvalifikacijos technologijų srities specialistų. Daivaras Dailidonis, UAB „Taneta“ generalinis direktorius, pridūrė, kad stinga ir konstruktorių, dirbančių su 3D projektavimo programomis.

  Doc. dr. Vaida Jonaitienė, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros vedėja, akcentavo, kad nėra populiarios šios studijų programos: pramoninio dizaino inžinerija, aprangos mados inžinerija (šiais metais pasirinko tik 6 studentai), medienos inžinerija ir technologijos.

  Vydas Damalakas, UAB „Omnitekso“ akcininkas ir pirkimo direktorius, įsitikinęs, kad verslo atstovai turi prisidėti prie aktyvaus technologijų srities specialybių pristatymo šalies moksleiviams jau nuo 5-os klasės.

  Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ vadovė, paminėjo, jog bendrovė dirba su LSMU Farmacijos fakultetu dirba, penkios įmonės pasirašiusios su fakultetu sutartį. Studentai 2-3 mėnesnius stažuojasi įmonėje.

  Habil. dr. Vitalijus Volkovas, KTU Mechanikos inžinerijos katedros profesorius, akcentavo būtinybę skatinti išsilavinimą.

  Andrius Čapas, UAB „Santaviltė“ direktorius, kritikavo, kad studentai negauna to, ko reikia. Nevyksta paskaitos, nemotyvuojama, silpnas jų paruošimas, perdaug humanitarinių dalykų.

  Vytautas Grigas, Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas, apgailestavo, kad didesnė dalis moksleivių renkasi studijuoti sostinėje, o reikia pritraukti provincijos moksleivius atvykti studijuoti į Kauną. Tiek mokslo, tiek verslo atstovai turi prisidėti prie profesijos viešinimo. Mokyklų reitingai ydingi, nes akcentuojamas mokinių patekimas į užsienio universitetus.

  KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas inicijavo specializaciją, skirtą 9-12-ų klasių moksleiviams, siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių fizikos, eksperimentinės mechanikos žinių, netgi pasiruošti valstybiniam fizikos egzaminui ir būsimoms studijoms. Studijuodami šioje specializacijoje moksleiviai kurs įvairius objektus – nuo atskirų detalių iki jų junginių, mechanizmų – erdvinius kompiuterinius modelius, sudarys jų statinius ir animuotus vaizdus realioje aplinkoje, sukurto modelio brėžinius, virtualiai ir eksperimentiškai turės galimybę patikrinti mechanikos dėsnius mokomus per fizikos pamokas, laboratorijoje – projektuojamų objektų stiprumą.

  Diskusijos dalyviai nutarė 2016 m. kovo mėnesį kitoje gamybinėje įmonėje arba Kauno PPA rūmų patalpose organizuoti tęstinę apskritojo stalo diskusiją, pakviečiant Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus, mokyklų atstovus bei žiniasklaidą.
Skip to content