• Aplinkos apsaugos vadybos sistema maisto sektoriuje

  Aplinkos apsaugos vadybos sistema maisto sektoriuje

  Lietuvos inovacijų centras ir Sertifikacijos institutas kviečia dalyvauti seminare

  „Aplinkos apsaugos vadybos sistema maisto sektoriuje“

  2012 m. gruodžio 10 dieną Lietuvos standartizacijos departamento mokymų salėje, T. Kosciuškos g. 30, LT-10110 Vilnius

  Globalus susirūpinimas aplinkosaugos problemomis vis daugiau organizacijų skatina įsipareigoti mažinti neigiamą poveikį aplinkai, diegti aplinkosaugos vadybos sistemą, kuri yra vienas geriausių aukščiausios aplinkosauginės pažangos siekio įrodymas.

  Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda užtikrinti verslo plėtrą, pagerinti organizacijos įvaizdį, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, pasiruošti griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinti darbo sąlygas ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, gerinti santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Tam, kad įgyvendintumėte reikiamus pokyčius ir patenkintumėte suinteresuotų šalių lūkesčius, kviečiame Jus pagilinti reikalingas žinias aplinkos apsaugos srityje.

  Seminaro tikslas

  Standarto LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimų apžvalga.

  Paskirtis

  Seminaras skirtas organizacijoms, dirbančioms maisto produktų gamybos ir paskirstymo sektoriuje, siekiančioms įgyvendinti arba pagerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

  Trukmė

  1 diena (8 akademinės valandos)

  Data

  2012-12-10

  Dalyvių registracija

  el. paštas andrius@lstsert.lt
  arba faksu 8~5 270 93 56

  Dalyvio mokestis

  200,00 Lt

  Mokymo programa LSTsert.doc

Skip to content