• Naujienos
 • Aplinką tausojančioms technologijoms– 35 mln. eurų ES investicijų

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) turi puikią galimybę diegti aplinką tausojančias technologines ekoinovacijas. Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Pagal šį kvietimą MVĮ numatoma skirti iki 35 mln. eurų ES investicijų.

  Pasak ūkio viceministrės Linos Sabaitienės, investicijos į materialųjį turtą pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ sumažintų neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir skatintų pramoninę simbiozę. Jos sudarytų galimybę įmonėms diegti švaresnės gamybos inovacijas, mažinančias neigiamus klimato kaitos ir šiltnamio efekto padarinius, taršos poveikį aplinkai ir tausojančias gamtos išteklius. Šios investicijos taip pat leistų pakartotinai perdirbti atliekas ir jas panaudoti šilumos gavybai.

  Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ galimi pareiškėjai yra labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. eurų.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 900 tūkst. eurų, mažiausia – 50 tūkst. eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 45 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė ir 35 procentus, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt
  , http://ukmin.lrv.lt/
  , www.lvpa.lt
  , ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 metų lapkričio 30 dienos.

  Iš viso pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ 2014–2020 m. yra numatyta investuoti 86,89 mln. eurų ES investicijų.

Skip to content