• Naujienos
 • Apie naująjį darbo kodeksą, iššūkius ir galimybes verslui – iš pirmųjų lūpų

  Apie naująjį darbo kodeksą

  Kauno Personalo vadovų klubo nariai gegužės mėnesį susitiko su Darbo santykių komisijos prie Trišalės tarybos nare, UAB „SDG“ Teisės departamento vadove Evelina Jasaite, kuri pristatė pagrindines Darbo kodekso naujoves ir pokyčius, aptarė kaip darbdaviai (nuo šiol darbo kodekse įvardijami kaip „struktūriniai organizaciniai dariniai“) turi pasiruošti.

  Gausiai susirinkusiems klubo nariams buvo pristatyti naujai numatyti darbo santykių principai, darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės, privalomų dokumentų, su kuriais turi būti supažindinti darbuotojai, sąrašai. Diskutuota apie naujas darbo sutarčių rūšis – pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir kt. sutartis, jų teikiamas galimybes ir įsipareigojimus.

  Aptartos DK nuostatos dėl darbo užmokesčio. Minimalusis darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą. Naujajame DK nekvalifikuotas darbas apibrėžiamas kaip darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Už darbą naktimis bei viršvalandinį darbą darbo dienomis numatomas 1,5 karto didesnis apmokėjimas, už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą naktimis – 2 kartus didesnis, už viršvalandinį darbą poilsio dieną – 2 kartus, o štai už viršvalandinį darbą švenčių dieną – 2,5 karto didesnis apmokėjimas.

  Audringiausios diskusijos užvirė apie atostogų apskaičiavimą darbuotojams, per mėnesį dirbantiems skirtingomis darbo dienų savaitėmis ir pan. Kalbėta apie pasikeitusias darbuotojo atlyginamos turtinės žalos ribas, naują kasmetinių atostogų tvarką ir kitas naujojo DK nuostatas.

  Klubas ir toliau planuoja bendradarbiauti su teisininke Evelina Jasaite, diskutuoti apie DK nuostatas, dalintis naujovėmis ir įžvalgomis. Planuojamas susitikimas vasaros baigoje arba rugsėjo mėnesį.

  O birželį klubo nariai žais „GODOPOCO“ žaidimą su pačiu Andriumi Žebrausku!

  Kontaktai pasiteirauti: Kauno personalo vadovų klubo kuratorė Agnė Jaraitė, tel. 862373520, agne.jaraite@chamber.lt
Skip to content