• Naujienos
 • Apie i.SAF ir i.VAZ – specialistų komentarai

  Apie i.SAF ir i.VAZ – specialistų komentarai

  Šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija diegia Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą. Jos tikslas – mokesčių surinkimo, administravimo efektyvumo didinimas ir naštos mokesčių mokėtojams mažinimas. To siekiama diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

  Nuo spalio 1 d. verslo subjektai turės teikti VMI pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų (i.SAF) duomenis ir važtaraščių bei kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenis (i.VAZ). Todėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Kauno finansininkų klubas surengė seminarą įmonėms dėl šių naujovių diegimo. Į verslui aktualius klausimus atsakinėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Renata Vaikasienė ir Danguolė Jegelavičienė. Renginyje dalyvavo beveik 90 įmonių atstovų.

  i.MAS susideda iš 7 posistemių, kurie bus kuriami trimis grupėmis.

  E-sąskaitų faktūrų sistema – tai elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo bei pateikimo, taip pat duomenų apie gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras pateikimo elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis sistema. I .VAZ – tai e-važtaraščių sistema, elektroninių važtaraščių paslaugų, sudarančių sąlygas išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui, priemonė.

  E. sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, gerinti mokesčių administravimo efektyvumą ir mažinti neapskaitomų pajamų mąstą, sukuriant sąlygas mokesčių mokėtojui pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis mokesčių administratoriui ir galimybę gauti e. paslaugas.

  Esminiai pokyčiai: preliminari PVM deklaracija parengiama už mokesčių mokėtoją, taupomas mokesčių mokėtojų laikas, kuriama sąskaitų faktūrų išrašymo ir saugojimo sistema smulkiam verslui, vienodinamos verslo sąlygos sąžiningiems mokesčių mokėtojams („kryžminis“ informacijos sutikrinimas leidžia identifikuoti sukčiaujančius mokesčių mokėtojus).

  E.važtaraščių posistemio tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, kurios ūkio subjektams sudarytų galimybes išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu LR teritorijoje.

  Esminiai pokyčiai: galimybė atsisakyti popierinių važtaraščių naudojimo ir saugojimo, kaupiami duomenys apie krovinio vežimą, priėmimą, perėmimą, pristatymą. i.VAZ naudojasi kontroliuojančios institucijos, todėl nebus reikalaujama popierinio dokumento. Taip pat vienodinamos verslo sąlygos sąžiningiems ūkio subjektams.
Skip to content