• Apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas taršai

  Kaune organizuojamas seminaras apie Europos Parlamento aprobuotą Taršos direktyvą vidutinės galios
  (nuo 1MW iki 50MW) kurą deginantiems įrenginiams. Pagal Direktyvos nuostatas bus griežtinami aplinkosauginiai reikalavimai NOx, SO2 bei kietųjų dalelių išmetimui (leistinos išmetimo ribos bus mažinamos kelis kartus). Seminaras vyks lapkričio mėn. 12 d., viešbučio „Kaunas“ konferencijų centre, Laisvės al. 79, Kaune.

  Detalią seminaro programą ir registracijos formą rasite ČIA.

  Seminaras skirtas įmonių, eksploatuojančių VIDUTINIUS IR DIDELIUS kurą deginanačius įrenginius, specialistams:

  • gamybos vadovams;

  • aplinkosaugos specialistams;

  • ekologams.

  Seminare bus nagrinėjama:

  · Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija);

  • Nacionaliniai teisės aktai perkeliantys direktyvos nuostatas ir aplinkosauginius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams;

  • Vidutinių kurą deginančių įrenginių emisijas reglamentuojančios nuostatos;

  • Teršalų susidarymas kuro degimo metu;

  • Teršalų emisijų mažinimo būdai;

  • Aplinką tausojančios vandens ūkio technologijos šiuolaikinėse katilinėse.

  Seminaro lektoriai:

  • Vytautas Krušinskas, Aplinkos apsaugos agentūros, Taršos prevencijos ir leidimų departamento direktorius;

  • Doc. Dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas/UAB „Enerstena“ Mokslinių tyrimų ir vystymo centro direktorius;

  • Dr. Jolita Baranauskienė, UAB „Enerstena“Mokslinių tyrimų ir vystymo centro inžinierė – technologė.

Skip to content