• Naujienos
 • Apibrėžtos keturios Kauno regiono specializacijos kryptys

  Gruodžio 6 d. rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, viceprezidentas Eduardas Jasas, Verslo bendruomenės skyriaus vadovė Vera Mileikienė dalyvavo diskusijoje dėl Kauno regiono specializacijos krypčių.

  Lietuvos regioninės politikos gairės (Baltoji knyga) rengiamos siekiant suderinti nacionalinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų bei socialinių ekonominių partnerių tolygios valstybės teritorinės sanglaudos vizijas ir veiksmus joms pasiekti. Jos ambicija – sukurti veiksmingą darnios plėtros mechanizmą, kuris būtų pritaikytas kiekvieno Lietuvos regiono specifikai ir efektyviai prisidėtų prie ekonominio išsivystymo augimo bei populiacijos didėjimo visoje valstybės teritorijoje.

  Diskusijos dėl Kauno regiono specializacijos krypčių išskyrimo prasidėjo liepos 4 d. Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje, po to vyko darbo grupėse, tarp socialinių partnerių. Gruodžio 6 d. Kauno regiono plėtros tarybos nariai ir socialiniai partneriai susitiko Kauno miesto savivaldybėje galutinai išskirti regiono specializacijos kryptis.

  Justina Banionienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus vedėja, pristatė tokias galimas kryptis: pažangi apdirbamoji gamyba ir inžinerija, logistika ir aviacija, mokslas, technologijos ir inovacijos, sveikatos apsauga ir sveika gyvensena, kultūrinės ir kūrybinės industrijos.

  Benjaminas Žemaitis pateikė verslo bendruomenės pasiūlymą nustatyti dvi kryptis:pramonės gamyba (kartu su kūrybinėmis industrijomis) ir sveikatos mokslai, sveikatinimas. „Visos kitos kryptys glaudžiai siejasi su šiomis ir netikslinga išskirti daug, dubliuotis su kitais regionais“, – argumentavo B. Žemaitis.

  Po diskusijų nutarta pasirinkti šias kryptis:

  1. sumani pramonė ir logistika;

  2. mokslas, technologijos, inovacijos;

  3. sveikatos apsauga ir sveika gyvensena;

  4. kultūrinės ir kūrybinės industrijos.

  Patvirtinus Kauno regiono plėtros taryboje, regiono specializacijos kryptys bus pateiktos Vidaus reikalų ir Ūkio ministerijoms.

Skip to content