• Antidempingo muitas Baltarusijos kilmės armatūrai

  Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Komisijos pranešimas Nr. 2017/1019, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypams ir juostoms, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra (angl. reinforcement bars and rods).

  Europos Komisija tyrimą inicijavo 2016 m. kovo 31 d., gavusi Europos plieno asociacijos (EUROFER) skundą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų armatūros strypų Sąjungoje, vardu. 2016 m. gruodžio 20 d. Komisija Įgyvendinimo reglamentu NR. 2016/2303 nustatė laikinąjį antidempingo muitą. Tolesniu tyrimu Komisija patvirtino laikinųjų priemonių metu nustatytas išvadas dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir ES intereso. Atsižvelgdama į visus faktus Komisija nusprendė nustatyti galutinį 10,6 % antidempingo muitą.

  Produktas, kuriam nustatyti galutiniai muitai – tam tikri Baltarusijos kilmės strypai ir juostos, naudojami kaip gelžbetonio armatūra, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, po valcavimo susukti ar supinti arba nesusukti ar nesupinti, produktai su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ir ex 7214 99 95. Labai atsparios nuovargiui geležies arba plieno strypai bei juostos ir kiti ilgi produktai, naudojami kaip gelžbetonio armatūra, kaip antai apskriti strypai, nėra įtraukti.

  Pranešimas apie nustatytas priemones:

  LT kalba

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1019from=EN

  EN kalba

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1019from=EN

Skip to content