• Naujienos
 • Administracinė našta ūkio subjektams sumažinta beveik 2 mln. eurų

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Geresnio reguliavimo priežiūros komisija patvirtino praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015 metų administracinės naštos mažinimo rezultatai. Taip pat įvertinta, kad per 2015 m. administracinė našta ūkio subjektams buvo sumažinta net 1,875 mln. eurų. Prie šio rezultato ženkliai prisidėjo komisija, kuri, reaguodama į verslo iškeltas problemas, teikė siūlymus mažinti administracinę naštą verslui aktualiausiose srityse.

  Ūkio viceministro Gedimino Onaičio vadovaujama komisija vienija devyniolika specialistų iš valstybės institucijų ir verslo organizacijų. Komisijoje svarstomi verslo organizacijų ir verslininkų siūlymai dėl verslą reguliuojančių teisės aktų tobulinimo. Šioje komisijoje rūmams atstovauja Kauno PPA rūmų kancleris Andrius Verbyla.

  „Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones, reikšminga pažanga pernai pasiekta diegiant elektronines paslaugas, pavyzdžiui, sukurtos teritorijų planavimo dokumentų registravimo elektroninės paslaugos – interaktyvus teritorijų planavimo dokumentų sprendimų teikimas Teritorijų planavimo dokumentų registrui elektroniniu būdu“, – sako G. Onaitis. Pasak jo, visos laikinojo saugojimo deklaracijos, įforminamos importo ir eksporto terminaluose bei muitinės sandėliuose laikinai saugomoms prekėms, perkeltos į elektroninę erdvę – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą, taip pat atsisakyta reikalavimų teikti perteklinius duomenis valstybės institucijoms.

  Prie administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams ženkliai prisidėjo ir komisijos narių siūlymai. Komisijos iniciatyva buvo įgyvendintos priemonės, anksčiau kėlusios erzinančią administracinę naštą verslui: nustatyta, kad priešgaisrinės saugos pažymėjimai yra neterminuoti, leista ūkio subjektams tvarkyti atliekų tvarkymo apskaitą savo pasirinkta forma; Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurį priėmus būtų atsisakyta įpareigojimo informacinius pranešimus apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį skelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

  Iš viso pernai buvo įgyvendintos 77 priemonės iš Vyriausybės patvirtinto 2014–2015 m. administracinės naštos mažinimo plano.

  Daugiau informacijos apie Geresnio reguliavimo priežiūros komisiją, administracinės naštos ūkio subjektams vertinimą ir mažinimą galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje
  .

Skip to content