• Naujienos
 • 60 svarių priežasčių, kodėl mums reikia ES

  Kovo 25 d. ES vadovai susirinks į Romą paminėti Romos sutarčių pasirašymo 60-mečio. Romos sutartys, kurias pasirašė šešios valstybės narės steigėjos, padėjo pamatus dabartinei Europos Sąjungai – iš naujo suvienytam taikiam žemynui, kurio pagrindas – solidarumo, demokratijos ir teisinės valstybės vertybės.

  Šis jubiliejus – proga apžvelgti mūsų bendrus laimėjimus ir aptarti 27 valstybių Europos Sąjungos ateitį. Paskelbus Komisijos baltąją knygą dėl Europos ateities
  , tikimasi, kad ES vadovai priims Romos deklaraciją, kurioje bus nurodyti ankstesni laimėjimai, dabarties iššūkiai ir pasiryžimas siekti vienybės 27 valstybių Europos Sąjungoje bei stiprinti bendrus veiksmus pagrindinėse politikos srityse, siekiant naudos piliečiams. Remiantis baltąja knyga, Komisija ateinančiais mėnesiais taip pat rengs viešas diskusijas su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis, konsultacijas internetu, kad Europos piliečiai galėtų išreikšti savo nuomonę apie Europos ateitį.

  Romos sutartimis buvo sukurta bendra rinka, kurioje žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas gali laisvai judėti, ir sudarytos sąlygos Europos piliečių gerovei ir stabilumui. Remdamasi šiuo pagrindu ir bendrosiomis demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis, Sąjunga plėtėsi, suvienijo žemyną po Berlyno sienos griūties ir užtikrino klestėjimą, socialinę bei ekonominę gerovę ir tvarumą 500 mln. piliečių. Dabar ES yra vieta, kurioje europiečiai gali mėgautis unikalia kultūrų, idėjų ir tradicijų įvairove, keliauti, studijuoti ir dirbti neribojami nacionalinių sienų. Šiuo metu 6,5 mln. Europos Sąjungos gyventojų dirba kitose ES valstybėse narėse. 1,7 mln. europiečių kasdien kerta sieną vykdami dirbti į kitą valstybę narę. 9 mln. jaunų europiečių pasinaudojo švietimo, profesinio mokymo ir specialistų mainų programos „Erasmus“ teikiamomis galimybėmis. Europos Sąjunga tapo didžiausiu prekybos bloku pasaulyje. Bendra 27 ES valstybių narių eksporto vertė yra apie 5,8 trln. eurų. Tai sudaro per trečdalį viso pasaulio eksporto ir daugiau kaip du su puse karto viršija Kinijos, o daugiau kaip tris kartus – JAV eksporto mastą. ES yra pagrindinė 80 šalių prekybos partnerė. Kiekvienas papildomas už eksportą gautas milijardas eurų padeda išlaikyti 15 000 darbo vietų visoje ES.

  Leidinys 60 svarių priežasčių, kodėl mums reikia ES
  (1,6 MB, PDF)

  Daugiau informacijos

Skip to content