• 57 verslo priežiūros institucijos. Ar jų veikla rezultatyvi?

  Gerbiami Rūmų narių – įmonių vadovai,

  LR valstybės kontrolė, aukščiausioji audito institucija, šiuo metu atlieka valstybinį veiklos auditą „Verslo priežiūros institucijos“, kurio tikslas – įvertinti, ar verslo priežiūros institucijų veikla rezultatyvi. Planuojama audito pabaiga – 2018 m. kovo 16 d.

  Siekiant, kad audito išvados būtų objektyvios ir pagrįstos, labai svarbi verslo atstovų nuomonė, ar vykdoma verslo priežiūra atitinka nustatytus principus:

  • minimalios ir proporcingos priežiūros naštos,

  • nediskriminavimo,

  • planavimo,

  • viešumo,

  • metodinės pagalbos teikimo,

  • funkcijų atskyrimo,

  • rizikos vertinimo.

  Maloniai prašome Jūsų atsakyti į 13 klausimų. Atsakymai padės aukščiausiajai audito institucijai išsiaiškinti verslo atstovų lūkesčius, verslo priežiūros institucijų veiklos problemas ir tobulinimo galimybes.

  Nuoroda į klausimyną: http://www.vkontrole.lt/apklausa.aspx?id=6261
  (prisijungimo slaptažodis TLjSF4uuvo). Pažymime, kad valstybinio audito ataskaitoje bus naudojami nuasmeninti duomenys, pateikiant tik nuomonę vienu ar kitu klausimu.

  Verslo priežiūros institucijų sąrašas:

  Teikite atsakymus iki gruodžio 1 d.

  Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į audito grupės vadovę vyriausiąją valstybinę auditorę Eividą Šlamę tel. (8 5) 266 6717 arba el. paštu eivida.slame@vkontrole.lt
  .

  Taip pat kviečiame ateityje teikti informaciją Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams (el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  ) dėl problematikos, susijusios su verslo priežiūros institucijų veikla ar kitais klausimais. Kauno PPA rūmai atstovaus teisėtiems Jūsų interesams.

  57 priežiūros institucijos nuo 2017-09-04.docx

Skip to content