• Naujienos
 • 5 argumentai už narystę

  5 argumentai už narystę
  Kodėl verta būti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariu?

  „Jūs tampate visuomenėje pripažintos organizacijos dalimi, užsitikrindami solidų įvaizdį ir patikimumą, kurdami solidarumu ir tarpusavio pagalba grįstus bendruomenės santykius. Kuo daugiau mūsų, tuo mes stipresni ir labiau matomi“, – sako Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė.

  Pateikiame penkis argumentus už narystę didžiausioje Kauno regiono verslo organizacijoje.
  1. Kartu atstovaujate ir ginate bendruosius verslo interesus:
  • Konstruktyviai, bendromis jėgomis sprendžiate problemas bei formuojate verslui palankią aplinką tarptautiniu; nacionaliniu; regioniniu ir vietos savivaldos lygmeniu.

  2. Solidariai kuriate verslo savivaldą:
  • būnant rūmų nariu, keičiasi Jūsų santykis su valdžia: tampate valdžios socialiniu-ekonominiu partneriu:

  • Jūsų balsas girdimas ES institucijose;

  • dalyvaujate rengiant nacionalinės ekonominės politikos sprendimus;

  • įtakojate vietos savivaldos sprendimus.

  3. Tampate aktyviais verslo bendruomenės nariais ir dalyvaujate:
  • rūmų valdyme, formuojant bendruomenės poziciją: generalinėje asamblėjoje, konferencijose, forumuose, diskusijose;

  • rūmų klubų veikloje: Rūmų bendruomenės klube, Verslo vadovų klube, Verslo moterų tinkle, klube „Verslas Kaunui“, Kauno personalo vadovų klube, Kauno finansininkų klube, Eksportuotojų klube, Sūduvos buhalterių klube, Marketingo vadovų klube, INNO klube;

  • solidarumo programoje „Narys – nariui“;

  • tradiciniuose bendruomenės renginiuose.

  4. Tampate konkurencingesni, sėkmingesni, efektyvesni:
  • naudodamiesi verslo partnerių paieška;

  • dalyvaudami tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose; gaudami informaciją tarptautines finansinės paramos programas, tarptautinę verslo teisę;

  • įgydami žinių praktiniuose seminaruose;

  • gaudami rūmų tinklo ir partnerių konsultacijas Jūsų verslo sėkmei (teisines, finansines, verslo plėtros, darbų saugos ir kitais klausimais);

  • dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

  • didindami savo žinomumą per rūmų tinklą ir sklaidos kanalus.

  5. Esame profesionalūs ir valstybė mumis pasitiki:
  • išduodame prekių kilmės sertifikatus;

  • išduodame „force majeure“ pažymas;

  • tvirtiname užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;

  • vertiname asmens įgytas kompetencijas.

  Kontaktinis asmuo dėl narystės:

  Andrėja Starkutė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narystės koordinatorė Tel. 8-614 08527 andreja.starkute@chamber.lt

  Naujienų prenumerata

Skip to content