• Naujienos
 • 2021–2027 m. ES biudžetas. Programa „InvestEU“

  Kitam ilgalaikiam ES biudžeto laikotarpiui (2021–2027 m.) Europos Komisija siūlo parengti programą „InvestEU“, apimsiančią ES biudžeto finansavimą paskolų ir garantijų pavidalu. Ši programa sujungs daugumą dabar vykdomų finansinių programų ir išplės sėkmingą „Investicijų plano Europai“ (dar vadinamo J.-C. Junckerio planu) modelį.

  Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Investicijų planas Europai“ buvo neabejotinai sėkmingas Europoje telkiant privačiąsias investicijas ir kuriant darbo vietas. Jis jau padėjo pritraukti beveik 290 mlrd. eurų investicijų, kurių be jo nebūtų buvę pritraukta, ir suteikė finansavimą 635 000 mažųjų įmonių. Programoje „InvestEU“ remiamės šiuo sėkmingu modeliu ir jo taikymą išplečiame daugeliui siūlomų ES finansavimo programų. Mes paprastiname sistemą, nuveikiame daugiau naudodami mažiau išteklių ir didesnį dėmesį skiriame socialinėms investicijoms.“

  Naujoji programa apims „InvestEU“ fondą, „InvestEU“ pagalbos centrą ir „InvestEU“ portalą:

  „InvestEU“ fondas ir toliau telks viešąsias ir privačiąsias investicijas Europos Sąjungoje, kad padėtų spręsti vis dar didelio investicijų trūkumo Europoje klausimą. Naujasis fondas:

  • naudodamas mažiau išteklių nuveiks daugiau. Europos Komisija siūlo „InvestEU“ fondui skirti 15,2 mlrd. eurų. Tai leis iš ES biudžeto suteikti 38 mlrd. eurų garantiją, kuri bus panaudota strategiškai svarbiems projektams visoje ES paremti. Europos Komisija numato, kad sutelkus privačiąsias ir viešąsias investicijas „InvestEU“ fondas per 7 metų laikotarpį visoje ES pritrauks daugiau kaip 650 mlrd. eurų papildomų investicijų;

  • sukurs diversifikuotą ir lankstų portfelį. „InvestEU“ fondas remia keturias politikos sritis: tvarios infrastruktūros; mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo; mažųjų ir vidutinių įmonių; socialinių investicijų ir įgūdžių. Programa „InvestEU“ taip pat bus lanksti: bus galima reaguoti į rinkos pokyčius ir politikos prioritetus, kurie laikui bėgant kinta;

  • racionalizuos ir supaprastins. Programa „InvestEU“ turės bendrą darnią valdymo struktūrą ir ataskaitų teikimo reikalavimus – taip bus išvengiama dubliavimo. Vienas fondas apims daug skirtingų ES lygmens finansinių priemonių ir joms taikomas taisykles. „InvestEU“ bus glaudžiai susieta su ES politikos prioritetais – nuo pagalbos siekiant Paryžiaus klimato politikos tikslų iki įsipareigojimų pagal Europos socialinių teisių ramstį laikymosi.

  • remsis finansavimo partnerių vietos, nacionaline ir ES masto praktine patirtimi. Įgyvendinant programą „InvestEU“, pagrindine Europos Komisijos finansine partnere ir toliau išliks Europos investicijų banko grupė dėl jos atliekamo ES viešojo banko vaidmens, pajėgumo veikti visose valstybėse narėse ir patirties valdant ESIF. Be to, finansiniais partneriais, jeigu atitiks sąlygas, gali tapti valstybių narių nacionaliniai ir regioniniai skatinamojo finansavimo bankai ir kitos institucijos, galintys suteikti specialių žinių ir patirties;

  • padės valstybėms narėms veiksmingiau pasinaudoti gautų ES lėšų poveikiu. Valstybės narės turės galimybę kai kurioms joms skirtoms sanglaudos politikos fondų lėšoms panaudoti „InvestEU“ biudžeto garantiją. Dėl visų į fondą pervestų lėšų bus galima pasinaudoti ES garantija ir jos aukštu kredito reitingu, taigi padidės nacionalinių ir regioninių investicijų vertė. Jeigu valstybės narės pasirinks tokį kelią, lėšos bus skirtos tai konkrečiai šaliai. Kad „InvestEU“ fondas pradėtų sklandžiai veikti, Europos Komisija taip pat toliau racionalizuoja valstybių narių lėšų, skiriamų per programą „InvestEU“, valstybės pagalbos kontrolę.

  „InvestEU“ pagalbos centras sujungs 13 skirtingų dabar veikiančių pagalbos centrų į vieno langelio principu veikiantį projekto plėtojimo pagalbos centrą. Šis centras teiks techninę paramą ir pagalbą rengiant, plėtojant, struktūrizuojant ir įgyvendinant projektus, taip pat padės stiprinti gebėjimus.

  Europos investicinių projektų portalas
  užtikrina investicinių projektų matomumą visoje ES ir jo veikla bus tęsiama pagal programą „InvestEU“. Portalas suburs investuotojus ir projektų vykdytojus suteikdamas lengvai prieinamas ir patogias naudoti duomenų bazes, o projektams – daugiau matomumo, ir padės investuotojams rasti investavimo galimybių juos dominančiame sektoriuje arba vietovėje.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_lt.htm

Skip to content