• Naujienos
 • 2018 m. Tarptautinė moters diena: moterų vaidmuo svarbus ES ateičiai

  Europos Komisija pristatė dvi ataskaitas: 2018 m. lyčių lygybės ataskaitą
  ir ataskaitą apie technologijų srityje dirbančias moteris
  .

  2018 m. lyčių lygybės ataskaita rodo, kad moterys šeimose vis dar atlieka daugumą priežiūros pareigų, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas jau daugelį metų nekrenta žemiau 16 proc. ribos ir vis dar neišspręsta smurto prieš moteris problema.

  Vis dar kyla sunkumų įvairiose srityse:

  · nors europietės moterys yra labiau išsilavinusios nei vyrai (44 proc. 30–34 metų amžiaus moterų 2016 m. gavo universitetinį išsilavinimą, palyginti su 34 proc. vyrų), įvairiose bendrovėse dirbančių moterų, užimančių su sprendimų priėmimu susijusius postus, vis dar yra gerokai per mažai ir visoje ES jos vis dar uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai. Lietuvoje darbo užmokesčio skirtumas 2016 m. sudarė 14,4 proc. ir keičiasi jis labai nežymiai (2010 m. skirtumas sudarė 14,6 proc.). Lietuvoje didžiosiose bendrovėse dirbančių moterų, kurios užima su sprendimų priėmimu susijusius postus, dalis 2017 m. sudarė 14,3 proc. (2010 m. – 13,1 proc.). Lietuvoje iš viso dirbančios darbingo amžiaus (20-64 m.) moterys sudaro 74,3 proc., vyrai – 76,2 proc.;

  · moterims taip pat nepakankamai atstovaujama politikoje. Šešiose šalyse (Graikijoje, Kroatijoje, Kipre, Latvijoje, Vengrijoje ir Maltoje) moterys sudaro mažiau nei 20 proc. parlamento narių, ES vidurkis 2017 m. buvo 29,3 proc., Lietuvoje – 20,6 proc.;

  · lyčių nelygybė užimtumo srityje pastaruosius kelerius metus nekito ir siekia apie 11 procentinių punktų. Nepastebėta, kad atsiliekančios valstybės narės vytųsi pirmaujančias;

  · apie 44 proc. europiečių mano, kad moterys turėtų rūpintis savo namais ir šeimomis. Trečdalyje ES valstybių narių taip galvoja net 70 proc. europiečių.

  Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas šiandien teigė: „Lyčių lygybės klausimas užima svarbią vietą darbotvarkėje, tačiau pažanga vis dar lėta. Tam, kad moterys pajustų tikrus pokyčius, informuotumą ir ketinimus turime paversti realiais veiksmais. Turime priimti naujus Komisijos pasiūlytus teisės aktus dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, prisijungti prie Stambulo konvencijos ir įgyvendinti jau pasiektą politinį susitarimą panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir kovoti su smurtu prieš moteris.“

  Šiandien Europos Komisija taip pat paskelbė papildomą tyrimą dėl moterų skaitmeniniame amžiuje. Iki 2020 m. technologijų sektoriuje bus sukurta 500 000 naujų darbo vietų. Deja, europietės moterys, kaip ir Europos ekonomika, gali nepasinaudoti šiomis galimybėmis. Per pastaruosius metus moterų dalyvavimas informacinių ir ryšių technologijų bei skaitmeniniame sektoriuje išaugo nežymiai. Tyrimas rodo, kad didesnis moterų skaičius skaitmeninio sektoriaus darbo vietose per metus ES BVP padidintų 16 mlrd. EUR. Tačiau su technologijomis susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą įgyja tik 24,9 proc. moterų. Kalbant apie verslumą technologijų srityje, labiau tikėtina, kad sėkmingos bus pradedančiosios įmonės, kurių savininkės yra moterys, tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad tik 14,8 proc. pradedančiųjų įmonių steigėjų yra moterys.

  Siekdama didinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame sektoriuje, Europos Komisijos narė Mariya Gabriel šiandien pristatė planus
  , kaip semtis patirties iš įkvepiančių sėkmės pavyzdžių IT sektoriuje, skatinti skaitmeninius įgūdžius ir raginti moteris imtis verslo. Moterų skaitmeniniame pasaulyje iniciatyva bus vykdoma 2018–2019 m.

  Daugiau informacijos:

  2018 m. ataskaita
  dėl moterų ir vyrų lygybės.

  Tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“

  2017 m. lyčių lygybės indeksas

  Iniciatyva, kuria siekiama padidinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame sektoriuje

Skip to content