• Naujienos
 • 2014 m. parodos Taivane

  Taipėjaus misija Latvijoje informuoja, kad Taivano valdžia galėtų parodų dalyviams iš Lietuvos padengti dalį kaštų, pvz., parodos erdvės nuoma ir įrengimas, elektros sąnaudos, transportavimo išlaidos nuo Taivano jūrų ir oro uostų iki parodų salių. Norint gauti šią paramą, verslas turi gauti Lietuvos valdžios institucijų (atsakingų už prekybą) arba verslo asociacijų garantiją (žr. info žemiau). Jei kuri iš asocijuotų verslo struktūrų taptų Lietuvos verslo misijos koordinatore, tai būtų traktuotina kaip valstybės garantas ir sudarytų sąlygas suinteresuotoms Lietuvos įmonėms pasinaudoti Taivano siūlomomis prisistatymo ir finansavimo galimybėmis.

  Parodų sąrašas ir kita reikalinga informacija apie jas pateikiama adresu: http://www.taiwantradeshows.com.tw/
  .

  Taipėjaus misijos Latvijoje išaiškinimas dėl reikalingų valdžios garantijų:

  Thanks for your interest in asking for Taiwan’s exhibition. About the recommendation, we basically need the participants to be recommended by the Government Agencies of Lithuania like Foreign or Economic Ministry or any Trade or Investment Promotion Unit. However, we accept it as recommendation if it comes from NGO unit like Chamber of Commerce, etc. If it is the individual participants without any above recommendation, then they will go on the exhibition without the sponsorship offer.

  Apart from the business participation, we extend the government-officials above director-general level to go with this business delegation to Taiwan, if this official’s level go beyond vice-minister level, then we can consider sponsor his or her ticket to Taiwan.

  Taip pat, Taipėjaus misijos Latvijoje požiūriu, Lietuvos įmonėms perspektyviausios nišos būtų žaliosios technologijų ir ekologiškų produktų (ši paroda kasmet sutraukia svarbiausius šios srities verslininkus ir vartotojus iš Taivano ir viso pasaulio), elektronikos (svarbiausia Taivano eksporto šaka, kur Lietuva ir Taivanas galėtų surasti nišą prekybiniams mainams), taip pat turizmo parodos (aktyviai palaikoma vizų panaikinimo klausimas tarp Šengeno ir Taivano).

  Daugiau informacijos dėl individualaus įmonių dalyvavimo parodose ir/ar verslo misijos organizavimo (siekiant dalyvavimo kaštų padengimo) galima gauti:

  1. http://www.roc-taiwan.org/LV/form.asp?ctUnit=113spec=contactusmp=507
   tiesiogiai rašant Taipėjaus misijai Latvijoje;

  2. kreipiantis šiuo el. paštu: paul@tmil.lv
   .

Skip to content