• Naujienos
 • 2014 m. balandžio mėnesį fiksuotas didžiausias šiais metais nedarbo mažėjimas

  2014 m. balandžio mėnesį fiksuotas didžiausias šiais metais nedarbo mažėjimas

  2014 m. balandžio mėnesį registruoto nedarbo rodiklis Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje siekė 8,7 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, nedarbas sumažėjo 1 proc. Tai didžiausias nedarbo mažėjimas šiais metais. Nedarbas Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje ir toliau buvo mažesnis nei šalies vidurkis (9,8 proc.) ir vienas mažiausių Lietuvoje (mažesnis nedarbo rodiklis fiksuotas Vilniaus (8,1 proc.) ir Klaipėdos (8,2) regionuose.

  Kauno mieste ir rajone nedarbo lygis siekė 8,3 proc. Palyginus su praėjusiu mėnesiu šis rodiklis mažėjo 0,8 proc. 2014 m. balandžio mėn. įdarbinta apie 2,2 tūkst. ieškančių darbo asmenų (12 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį). Per mėnesį Kauno mieste ir rajone registruota arti 4,1 tūkstančio laisvų darbo vietų (laisvų darbo vietų skaičius išaugo beveik 13 proc.). Balandžio mėnesį veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 880 darbo biržos klientų (savarankiškai dirbančiųjų skaičius išaugo 30 proc.), išduoti 34 leidimai įdarbinti užsieniečius, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvauja 385 Kauno miesto ir rajono skyrių klientai.

  Jonavos skyriuje balandžio mėn. nedarbo lygis siekė 12,7 proc. ir buvo 0,9 proc. mažesnis nei praėjusį mėnesį. Nepaisant to, kad šiame regione nedarbas ženkliai mažėjo, jis ir toliau liko aukščiausias Kauno regione ir žymiai aukštesnis nei šalies vidurkis. Per mėnesį įdarbinta beveik 400 asmenų, ieškantiems darbo buvo siūlomos 356 laisvos darbo vietos (ketvirtadaliu daugiau nei kovo mėnesį). Jonavos skyrius balandžio mėn. 103 asmenis įtraukė į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, o savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 141 darbo ieškantysis. Išduotas vienas leidimas įdarbinti užsieniečius.

  Kaišiadorių skyriuje balandžio mėn. nedarbo lygis siekė 8,6 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų, šiame rajone nedarbas mažėjo taip pat sparčiai – 1 proc. Per mėnesį Kaišiadorių skyriuje registruoti 187 asmenys, buvo siūlomos 167 laisvos darbo vietos, įdarbinti 187 asmenys, dirbti pagal verslo liudijimą pradėjo 32 darbo biržoje registruoti Kaišiadorių rajono gyventojai, aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 90 Kaišiadorių skyriaus klientų.

  Kėdainių skyriuje registruoto nedarbo lygis siekė 8,2 proc. (šiame regione registruotas nedarbas mažėjo labiausiai lyginant su visa Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujama teritorija – 2,1 proc.). Balandžio mėn. šiame skyriuje įregistruoti 343 darbo neturintys asmenys, 537 laisvos darbo vietos (laisvų darbo vietų skaičius išaugo 60 proc., daugiausiai šio rajono gyventojams siūlomi sezoniniai darbai). 2014 m. balandžio mėnesį įdarbinti 597 darbo ieškantieji (net 70 proc. daugiau nei šių metų kovo mėnesį). Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 106 asmuo, dar 103 pradėjo darbinę veiklą pagal verslo liudijimus, išduoti 3 leidimai įdarbinti užsieniečius.

  Prienų skyriuje per mėnesį įregistruotas 191 darbo neturintis asmuo (tiek pat kiek ir praėjusį mėnesį), nedarbo lygis balandžio mėnesio pabaigoje, siekė 8,5 proc. ir, palyginus su praėjusiu sumažėjo 0,9 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo siūlomos 209 laisvos darbo vietos (laisvų darbo vietų skaičius išaugo 60 proc.), įdarbintas 161 asmuo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 70 darbo ieškančiųjų, 51 – įsigijo verslo liudijimą.

  Raseinių skyriuje per balandžio mėn. įregistruota 240 ieškančiųjų darbo, nedarbo lygis per mėnesį sumažėjo 1,6 proc. ir siekė 9,6 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Balandžio mėnesį registruota 290 laisvų darbo vietų (50 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį), įdarbintas 301 asmuo. Ataskaitiniu laikotarpiu Raseinių skyriuje į aktyvios darbo rinkos politikos priemones įtraukti 105 darbo rinkoje papildomai remiami darbo biržos klientai, 30 – pradėjo dirbti pagal verslo liudijimą.

  Daugiausiai laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma pardavimų vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, verslo paslaugų vadybininkams, transporto vadybininkams, produkto vadybininkams, darbų vadovams, siuvimo technologams, bendrosios praktikos slaugytojams, projekto vadovams, programuotojams, pardavėjams, tarptautinių pervežimų vairuotojams, virėjams, kepėjams, vairuotojams ekspeditoriams, siuvėjams, mėsininkams, apdailininkams, elektrikams, apsaugos darbuotojams, plataus profilio statybininkams, barmenams, sandėlininkams, pagalbiniams darbininkams, prekybos salės darbuotojams, pakuotojams, kito profilio darbininkams. Sezoninis darbas buvo siūlomas maisto pramonės, žemės ūkio sektoriuose.

  Nuo 2014 metų sausio 2 dienos Kauno teritorinė darbo birža partnerio teisėmis pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamą projektą „Išlik darbo rinkoje“, skirtą vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus ir ilgalaikių bedarbių integravimui į darbo rinką. Projekto metu bus įgyvendinamos trys remiamo įdarbinimo priemonės – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo rotacija. Darbo birža iš dalies kompensuos išlaidas darbdaviams, įdarbinantiems ilgalaikius ir vyresnius nei 50 metų bedarbius. Kviečiame darbdavius aktyviai bendradarbiauti su Kauno teritorine darbo birža ir teikti paraiškas tikslinių grupių asmenų įdarbinimui.

  2014 metais ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo įdarbinimui. Nuo metų pradžios Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvas, kurių tikslas mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Iniciatyvos įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant darbo biržai, vietos bendruomenėms, savivaldos institucijoms, nevyriausybinėms ir jaunimo organizacijoms bei regiono darbdaviams. Šiuo metu Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamos daugiau nei 4 tūkst. asmenų, per pirmuosius mėnesius sėkmingai įsidarbino per 2 tūkstančius, dalyvauja Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse per 200 ieškančių darbo jaunų Kauno regiono gyventojų. Savanorystės programoje dalyvauja net 16 jaunuolių.

  ParengėInga BalnanosienėKauno teritorinės darbo biržosDarbo išteklių skyriaus vedėja

  LDB_teritorijose_2014.xls
  Info 2014 04 (PDF).zip
  bedarbiai pagal seniunijas 2014 (Kauno r.).xls

Skip to content