• Naujienos
 • Rūmų bendruomenės susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku

  Vasario 19 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pakvietė narius į susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku. Susitikime, kurį moderavo Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas, dalyvavo 32 verslo atstovai.

  Verslo atstovai – rūmų nariai – susitikimo metu kėlė klausimus dėl:

  • Užimtumo tarnybos pertvarkos, akcentuodami, kad reikia vertinti realiai įsidarbinusių asmenų skaičių, atliekamų paslaugų operatyvumą ir skaitmeninimą.
  • Užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo lengvinimo ir kvotų atsisakymo ar jų didinimo. 2021 m. įsigaliojusios kvotos dar labiau apsunkins įdarbinimą. Paradoksalu, kad jos taikomos profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašui. Lietuvos darbdaviai siekia įdarbinti užsienio piliečius, nes negali rasti šių specialistų Lietuvoje, su didelės eilėmis gauti vizoms, akcentavo, kad užsienio piliečių įdarbinimas nėra pigus.
  • A1 pažymėjimo, reikalingo Lietuvos įmonių darbuotojams, darbdavio siunčiamiems dirbti į užsienį, savalaikio išdavimo. A1 pažymėjimus SODRA turi išduoti per 20 darbo dienų, bet realiai išdavimas trunka 2-3  mėnesius.
  • Paramos įmonėms nuketėjusioms dėl COVID-19 pandemijos: subsidijų skyrimo darbo užmokesčiui darbuotojams, esantiems prastovose po karantino, subsidijų skyrimo darbo vietų išlaikymui po karantino, operatyvesnio išmokų už prastovas išmokėjimo, subsidijų už prastovas reglamentavimo keitimo – skyrimo ir darbuotojams, kurie įdarbinti jau karantino laikotarpyje ir darbo užmokesčio, jei jis pakito karantino laikotarpiu dėl numatyto kėlimo kolektyvinėse sutartyse pripažinimo tinkamu kompensuoti iki 1,5 MMA.
  • Naujų darbo vietų kūrimo, asmenų grįžimas į darbo rinką, perkvalifikavimo programų. Pasiūlyta pertvarkyti nedarbo kitų išmokų sistemą taip, kad nedirbantys asmenys būtų skatinami grįžti į darbo rinką kuo greičiau, o ne naudotis pašalpomis; numatyti paskatas įmonėms pačioms pasiruošti specialistus, skiriant tam tikslingas lėšas-krepšelius arba keisti mokestinę bazę, skatinančią darbuotojų mokymą įmonėse; skatinti jaunimo įsidarbinimą, taikant mažesnius pajamų mokesčius; lengvinti įdarbinimo sąlygas subsidijuojant, ypatingai atkreipiant dėmesį į darbo vietų kūrimą regionuose – mažuose miesteliuose ar kaimiškose vietovėse; vykdyti darbo ieškančių asmenų perkvalifikavimą atsižvelgiant į rinkos poreikius; skirti paskatas (kaip motyvacinę priemonę) realiai įsidarbinusiems asmenims, kurie išdirbo tam tikrą laiką.
  • Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo, suteikiant galimybę įmonėms priskirti leidžiamiems atskaitymams darbuotojų naudos teikimui patirtas išlaidas (pvz.: maitinimo, kelionės į darbo vietą / iš darbo vietos, sveikatinimo), nustatant proc. nuo apyvartos, ir netraktuoti šių išlaidų pajamomis natūra.

   

  Viceministras Vytautas Šilinskas informavo, kad nėra planuojama skirti subsidijas po karantino laikotarpiu darbo vietų išlaikymui ar prastovoms, svarstoma kita alternatyva – įteisinti dalinio darbo instituto įgalinimą Darbo kodekse, dėl užsieniečių įdarbinimo – informavo, kad nedarbo lygis auga, ypatingai regionuose, todėl reikia ieškoti būdų įdarbinti Lietuvos piliečius, reikalingas pagrindimas, kad tikrai negalima rasti atitinkamų specialistų ar dėl kitų priežasčių nėra galimybės įdarbinti lietuvių.

  Šiltas, konstruktyvus susitikimas veda į tolesnį bendradarbiavimą: sutarta detalizuoti Rūmų pasiūlymus, ministerijai juos išnagrinėjus – organizuoti pasitarimą ir numatyti tolimesnius veiksmus.

Skip to content