• Naujienos
 • Rūmų atstovai dalyvavo pirmajame Investicijų komiteto posėdyje

  Šiandien įvyko pirmasis Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo Investicijų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų atstovai. Finansų ministerija Investicijų komiteto nariams pristatė DNR planą, Centrinė projektų agentūra pristatė koncepcijų, kurias rengs atskiros ministerijos, vertinimo ir atrankos kriterijus, aptarta kaip bus organizuojamas komiteto darbas.

  Ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komitetas sudarytas iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, DNR plano koordinatoriaus (LR Finansų ministerijos) atstovų ir pagal investicijų kryptį (žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika) sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai dirbs trijuose pakomitečiuose. UAB „Reservation Partner LT“ direktorius Kęstutis Ramonaitis dirbs Skaitmeninės ekonomikos ir verslo pakomitityje, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Eugenijus Valatka dirbs Inovacijų ir mokslinių tyrimų pakomitetyje, o Kauno PPAR tarybos nariai UAB „Hegelmann transporte“ grupės finansų direktorius Vytis Arlauskas ir UAB „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas dirbs Ekonominės infrastruktūros pakomitetyje.

  DNR plano įgyvendinimo Investicijų komitetas nagrinės veiksmų įgyvendinimo koncepcijų, kurias rengia ministerijos, pagrįstumą, t. y. atitiktį DNR plano tikslui ir siekiams, numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) pasirinkimo pagrįstumą ir investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priims sprendimus dėl (ne)pritarimo šiai koncepcijai. Parengtas DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašas, kuriam pritaria Investicijų komitetas, teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotų atstovų sąrašas visuose pakomitečiuose:

  1. Žmogiškasis kapitalas: dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų (toliau – PPAR) viceprezidentė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė, Aistė Litvinaitė-Jablonskienė, Vilniaus PPAR Investicijų plėtros vadovė;

  2. Skaitmeninė ekonomika ir verslas: Audrius Zabotka, LPPARA ekspertas, Kęstutis Ramonaitis, UAB „Reservation Partner LT“ direktorius;

  3. Inovacijos ir moksliniai tyrimai: prof. Eugenijus Valatka, Kauno PPAR tarybos narys, Kauno technologijos universiteto rektorius, Skirmantė Mozūriūnaitė, Vilniaus PPAR, UAB „Comfort Heat“ atstovė;

  4. Ekonominė infrastruktūra: Vytis Arlauskas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Hegelmann transporte“ grupės finansų direktorius, Linas Skardžiukas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Kautra“ generalinis direktorius;

  5. Klimato kaita ir energetika: dr. Vyda Mozūriūnienė, Vilniaus PPAR tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė, Darius Buta, Vilniaus PPAR Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vadovas.

  Daugiau informacijos apie Ateities ekonomikos DNR planą rasite LR Finansų ministerijos interneto svetainėje: http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr

Skip to content