• Naujienos
 • Priimtas Taksonomijos reglamentas

  Europos Komisija palankiai vertina, kad Europos Parlamentas priėmė Taksonomijos reglamentą. Šis svarbus teisės aktas skatins privačiojo sektoriaus investicijas į tvarius žaliuosius projektus, kad taptų lengviau įgyvendinti Europos žaliąjį kursą.

  Taksonomijos reglamentas padės sudaryti pirmąjį pasaulyje žaliąjį sąrašą – tvarios ekonominės veiklos klasifikavimo sistemą, t. y. bendrą ženklų sistemą, kuria investuotojai visada galės naudotis investuodami į didelį teigiamą poveikį klimatui ir aplinkai darančius projektus ir ekonominę veiklą. Jis sudarys sąlygas nukreipti investicijas į tvaresnes technologijas ir įmones ir taip padės ES iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.

  Pasiūlymą dėl Taksonomijos reglamento Europos Komisija pateikė 2018 m. gegužės mėn. Šiandienos pritarimas Europos Parlamente yra paskutinis šio teisės akto priėmimo proceso etapas po politinio susitarimo, kurį teisėkūros institucijos pasiekė 2019 m. gruodžio 17 d. Šiandien dėl teisės akto nubalsavus Europos Parlamente, Taksonomijos reglamentas bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir visas įsigalios po 20 dienų nuo jo paskelbimo.

  Siekdama papildyti reglamente nustatytus principus ir nustatyti, kokią ekonominę veiklą galima laikyti atitinkančia kiekvieno aplinkos tikslo reikalavimus, Europos Komisija priims deleguotuosius aktus, kuriuose bus konkretūs techninės analizės kriterijai. Šiemet bus patvirtinti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos kriterijai, o per kitus metus – tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo kriterijai.

  Šiandien Europos Komisija taip pat paskelbė reglamente numatytą kvietimą teikti paraiškas tapti tvaraus finansavimo platformos nariais. Ši platforma bus patariamasis organas, kurį sudarys privačiojo ir viešojo sektorių ekspertai, kurie padės Europos Komisijai parengti techninės analizės kriterijus ir konsultuos Europos Komisiją, kaip ES taksonomiją plėtoti toliau.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content