• Naujienos
 • Priemonė planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti „Expo sertifikatas LT“

  Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas naujas priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimas, EIMIN teikia viešam aptarimui šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektą (20220120-expo-sertifikatas-pfsa-nr-4-vies-aptar).

  Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

  Galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės.

  Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija (būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Duomenys tikrinami pagal pateiktus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet duomenys tikrinami pagal tarpinių finansinių ataskaitų nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos rinkinius).

  Tinkamos finansuoti išlaidos – produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma), kaip tai nurodyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje. Fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą arba pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 150 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur.

  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Priemonės projektų atrankos kriterijai šiuo metu dar yra nepatvirtinti, todėl kvietimas bus skelbiamas tik po jų patvirtinimo. Kviečiame pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl projekto teikti iki 2022 m. vasario 2 d. (imtinai) el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, arba iki vasario 3 d. siųsti es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

   

  Informaciją parengė: Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė, tel.: 8 687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt 

Skip to content