• Naujienos
 • Plikledžio iššūkiai: kada traumos pakeliui į ir iš darbo pripažįstamos darbinėmis

  Kasmet iškritus pirmajam sniegui ir ledui padengus kelius bei šaligatvius išauga nelaimingų atsitikimų skaičius. Tačiau retas žino, jog pakeliui į darbą ir iš darbo patirtos traumos gali būti pripažintos kaip draudiminiai įvykiai, už kuriuos nedarbingumo metu priklauso išmoka, siekianti 100 proc. kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti.

  Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad atšalus orams ir iškritus sniegui, padidėja nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į darbą ir iš darbo tikimybė, todėl siekiant sukurti saugią aplinką būtina į tai atsižvelgti.

  „Į padidėjusias traumų rizikas ypatingai svarbu atkreipti dėmesį ten, kur žmonės dirba lauke. Kritimų dėl slidumo įmanoma išvengti, jei avima patogiais batais gruoblėtu padu, ant batų užsidedant specialias apsaugas, skirtas saugiam vaikščiojimui ledu, per sniegą ar esant plikšalai. Takeliai ir gatvės darbovietėse turi būti pabarstyti smėliu ar kitaip užtikrintas geras sukibimas tiek važiuojant, tiek einant. Svarbu prisiminti, jog žiemos metu daug laiko tenka praleisti tamsoje, tad svarbu dirbant šalia gatvių dėvėti atšvaitus, įvertinti, kad automobilių stabdymo kelias yra daug ilgesnis“, – sako VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus specialistė Rita Zubkevičiūtė.

  Svarbu prisiminti ir tai, kad LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas nustato, jog draudžiamaisiais įvykiais taip pat pripažįstami apdraustiesiems asmenims įvykę nelaimingi atsitikimai, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie yra įvykę pakeliui į darbą ar iš darbo.

  Tokiais įvykiais, įskaitant eismo vykius, laikomi nelaimingi atsitikimai, įvykę darbuotojui esant tarp darbo ir gyvenamosios vietos,  ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis, vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ar pavalgyti metu bei kitos darbovietės.

  „Jei išlaikomos numatytos sąlygos, darbuotojui nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo lėšomis kompensuojamas nedarbingumas nuo pirmosios dienos, o ligos išmoka siekia 100 proc. kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti. Tuo tarpu paprasto nedarbingumo metu šis dydis yra mažesnis“, – pasakoja R. Zubkevičiūtė.

  Siekiant, kad nedarbingumas būtų pripažintas įvykiu, įvykusiu pakeliui į arba iš darbo, labai svarbu tinkamai jį fiksuoti:

  1. Nukentėjęs darbuotojas, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui;
  2. Įmonės vadovo įsakymu patvirtinama dvišalė komisija;
  3. Komisija raštiškai kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, suteikusią medicinos pagalbą darbuotojui, dėl pažymos apie traumos sunkumą;
  4. Komisija gauna nukentėjusiojo paaiškinimą;
  5. Komisija užpildo N-2 formos aktą. (Kaip užpildyti N-2 formos aktą nurodyta Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniuose nurodymuose: https://bit.ly/30Sh1Ft; N-2 formą taip pat galima rasti VDI puslapyje https://bit.ly/30UNL0O);
  6. Surašius nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo N-2 formos aktą (3 egzemplioriai), vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos originalai paliekami įmonėje, o po vieną akto egzempliorių darbdavys įteikia ar išsiunčia: VDI teritoriniam skyriui (papildomai pridedamos patvirtintos tyrimo dokumentų kopijos (darbo sutartis, darbo grafikas ir k.t.); nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui.

  Tik VDI perdavus Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo N-2 formos aktą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, nukentėjęs darbuotojas gaus išmoką už nedarbingumo laikotarpį. Nedarbingumas apmokamas nuo pirmos dienos iš privalomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimo ir profesinių ligų lėšų.

  Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo turi būti ištirtas per 10 darbo dienų. Tyrimo procedūra nurodyta Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos nuostatuose: https://bit.ly/3oYQvm5.

   

  Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Skip to content