• Pirmoji patirtis Lietuvoje vertinant V lygio kompetencijas

  2021 m. gegužės mėn. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įvertino 132 Kauno technikos kolegijos asmenis, siekiančius V lygio kvalifikacijos. Tai pirmoji patirtis Lietuvoje vertinant V lygio kompetencijas.

  Europoje 5 lygio kvalifikacijų pobūdis ir funkcijos yra dviejų tipų: vienu atveju egzistuoja labiau į darbo rinką orientuotos 5 lygmens kvalifikacijos, kitu – siekiama sklandaus perėjimo į aukštąjį mokslą. Lietuvoje bandoma taikyti geriausias patirčių praktikas. 5 lygio kvalifikacijų sėkmė – jų pagrindimas mokymosi rezultatais, galimybė derinti darbo ir mokymosi procesus bei lankstus kelias į aukštąjį mokslą. Labai svarbu, jog šio kvalifikacijų lygmens specialistų poreikį yra išsakę ir vis primena darbdaviai.

  50 kreditų modulinių profesinio mokymo programų tikslas – parengti specialistus, gebančius atlikti aukštos kokybės darbus, vadovauti komandoms, vertinti produktus, planuoti ir organizuoti procesus, kurti savo verslą.

  2021 m. kovo 18 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo akredituoti V lygio kvalifikacijų kompetencijų vertinimo vykdymui ir gegužės mėn. vykdė kompetencijų vertinimą Kauno technikos kolegijoje pagal šešias mokymo programas:

  T54073201 Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

  T54073202 Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

  T54073203 Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa

  T54073204 Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa

  T54071501 Suvirinimo meistro modulinė profesinio mokymo programa

  T54071601 Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa

  V lygio programos puikiai tenkina darbo rinkos poreikius, nes yra orientuotos į praktinę veiklą, o jų turinys pagrįstas realiais meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Daugiau informacijos dėl V kvalifikacinio lygio mokymų galite rasti: http://www.ktk.lt/busimiems-studentams/v-ojo-kvalifikacinio-lygio-profesinis-mokymas/

Skip to content