• Naujienos
 • Pirmasis naujos sudėties Kauno regiono plėtros tarybos posėdis

  Rugpjūčio 20 d. Birštone vyko pirmasis naujos sudėties Kauno regiono plėtros tarybos posėdis. Regiono plėtros taryba sudaryta iš regiono savivaldybių merų, Vyriausybės paskirto asmens, deleguotų savivaldybių tarybų narių, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. Posėdyje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Kauno regiono savivaldybių merai, tarybų nariai, socialiniai – ekonominiai partneriai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus Kauno regiono plėtros taryboje atstovauja ir posėdyje dalyvavo rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius ir UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis. Rūmų bendruomenės nuomonė šioje taryboje atstovaujama jau daugelį kadencijų.

  Kauno regiono plėtros tarybos pirmininke išrinkta Birštono merė Nijolė Dirginčienė,  pavaduotoju – Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus. Tarybos pirmininkė padėkojo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams už birželio mėnesį organizuotą aktualią diskusiją dėl kelių infrastruktūros plėtros regione ir susitikimą su Susisiekimo ministro patarėju Gediminu Vaitkevičiumi ir Automobilių kelių direkcijos vadovu Vitalijumi Andrejevu. Rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius pakvietė savivaldybių merus į planuojamą diskusiją su Žemės ūkio ministru ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriumi, kvietė teikti aktualius klausimus susitikimo darbotvarkei.

  Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Rasa Tamulevičiūtė pristatė regioninės politikos sistemos pokyčius po 2020 m. – šiuo metu svarstomą naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo projektą, pagal kurį regiono plėtros tarybos taps juridiniais vienetais, turės didesnius įgaliojimus, spręs kokiomis priemonėmis bus įgyvendinami regiono plėtros uždaviniai. Vidaus reikalų ministerija, regioninę politiką koordinuojanti institucija, įvardins regionų plėtros problematiką, siekiamus tikslus, bet ne projektus. Lėšos projektų įgyvendinimui bus skiriamos iš Regionų plėtros programos.

  „Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo prielaidas visoje Lietuvoje. Siekiant šio tikslo Kauno regiono plėtros planas ir pasirinktos priemonės jo įgyvendinimui  yra labai svarbios. Turime sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslo steigimui, plėtrai, investicijų ir darbuotojų pritraukimui į regioną“ – sakė Zigmantas Dargevičius.  

   VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai pristatė miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybes. Taryba išrinko Kauno regiono atstovus į ES regionų komitetą, 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegacijas, Kauno miesto ir Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes, Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą. Buvo priimti sprendimai dėl  Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. pakeitimų bei Kauno regiono projektų: „Miestų kompleksinė plėtra“, „Vietinių kelių vystymas“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Kitas regiono tarybos posėdis numatytas Jonavoje, rugsėjo mėnesį.

  Informaciją parengė Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė

Skip to content