• Naujienos
 • Pirmąją mokslo metų dieną laisvas pusdienis ar laisva diena? Kas priklauso darbuotojams

  Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad pirmąją mokslo metų dieną, laisvą pusdienį, per kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis, turi darbuotojai, kurie neturi teisės į „tėvadienius/mamadienius“, tačiau augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas.

  Tuo atveju, kai darbuotojas neturi teisės į apmokamą pusdienį, o priklausančiu „mamadieniu/tėvadienįu“ jau yra pasinaudojęs, VDI darbo santykių šalims rekomenduoja susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko, vadovaujantis DK 137 straipsnio 3 dalimi. Taip pat, darbuotojo auginančio vaiką iki 14 metų prašymu darbdavys turi tenkinti nemokamų atostogų prašymą, vadovaujantis DK 137 straipsnio 1 dalies 1punktu.

  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK) nenumato „mamadienių/tėvadienių“ sumavimo tuo atveju, kai yra skirtingi „mamadienio/tėvadienio“ suteikimo pagrindai. VDI laikosi pozicijos, kad esant keliems skirtingiems pagrindams, turėtų būti suteikiamas palankiausias variantas, t.y. „mamadienis/tėvadienis“ vieną kartą per mėnesį.

  DK 138 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta lengvata yra nustatyta, atsižvelgiant į 8 valandų darbo dieną bei 40 valandų darbo savaitę. Kitu atveju, jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, pavyzdžiui, 20 valandų per savaitę, jam turėtų būti suteikiamas 4 valandų papildomas poilsis per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 1 valanda per savaitę), o jeigu dirbama ir pagal susitarimą dėl papildomo darbo, pavyzdžiui, 60 valandų per savaitę, tuomet darbuotojui turėtų būtų suteikiama proporcingai ilgesnė papildoma poilsio diena – 12 valandų per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 3 valandomis per savaitę).

  Jeigu darbuotojas dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, jo prašymu turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti visa laisva darbo diena (pamaina), papildomą poilsio laiką sumuojant, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba 12 valandų per parą, visa laisva pamaina galėtų pasinaudoti kas 1,5 (pusantro) mėnesio, o tie, kurie dirba 24 valandas – kas 3 mėnesius. Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojams kuriems numatytas papildomas poilsio laikas vieną kartą per tris mėnesius, bet jie dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, pavyzdžiui, kurie dirba 12 valandų per parą, visa poilsio diena susidarytų ne per 3 mėnesius, jei darbo pamaina trunka 8 val. – per 4,5 mėn.

  Žr. lentelę.

  Situacija Papildomas poilsio laikas
  Augina vieną vaiką iki 12 metų 1 papildoma poilsio diena per tris mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius
  Augina vieną vaiką iki 18 metų, kuris turi negalią 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę
  Augina du vaikus iki dvylikos metų 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę
  Augina 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę
  Auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikmas keturiomis valandomis per savaitę
  Augina du vaikus, tačiau vienas vaikas iki 12 metų, o kitas vaikas turi neįgalumą ir jam virš 12 metų 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laiką dviem valandomis per savaitę
  Augina tris vaikus, tačiau vienas vaikas iki 12 metų, kitas vaikas virš 12 metų, o trečias vaikas turi neįgalumą ir jam virš 12 metų 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laiką dviem valandomis per savaitę

   

  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacija

Skip to content