• Per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 12 proc.

  2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2020 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 12 proc., iš jų verslo įmonėse – 10,3 proc.

  Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (27,1 proc.), kitoje aptarnavimo (26 proc.) bei meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo (15,8 proc.) veiklose.

  Darbo sąnaudų pokyčiams per metus įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, dirbtų valandų skaičiaus pasikeitimai, valstybės skirtos subsidijos, išaugusios išmokos už prastovas, išmokėti didesni priedai gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bei kitos priežastys.

   

   

  2021 m. pirmąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 8,4 proc.

  2021 m. pirmąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant individualiąsias), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 8,4 proc., iš jų verslo įmonėse – 10,2 proc.

  Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, per ketvirtį darbo sąnaudos didėjo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose: nuo 1,5 proc. (viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo veiklos) iki 18,1 proc. (kitos aptarnavimo veiklos), o sumažėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo veikloje – 0,5 proc.

  Darbo sąnaudų pokyčiams per ketvirtį labiausiai įtakos turėjo dirbtų valandų skaičiaus pasikeitimai (sumažėjimas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu), valstybės skirtos subsidijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltų pasekmių poveikio tam tikrų ekonominės veiklos rūšių įmonėms, išaugusios išmokos už prastovas bei kitos priežastys.

  Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2018–2021 m. ketvirčiais

  Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content