• Naujienos
 • Per metus eksportas padidėjo 39,6 proc.

  2021 m. balandį prekių eksportuota už 2,67 mlrd. EUR ir importuota už 2,93 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,57 EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 259,3 mln. EUR.

  Per mėnesį (2021 m. balandį, palyginti su 2021 m. kovu) eksportas sumažėjo 2,8 proc., importas – 5,8 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (23,8 proc.), įvairių chemijos produktų (8,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (4,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs žalios naftos (56,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,9 proc.), trąšų (40,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,2 proc., importas – 0,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – 2,9 proc.

  Per metus (2021 m. balandį, palyginti su 2020 m. balandžiu) eksportas padidėjo 39,6 proc., importas – 49,2 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs baldų (99,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (2,4 karto), naftos produktų (2,1 karto) (kiekis tonomis sumažėjo 4,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (3,3karto), žalios naftos (82,9 ) (kiekis tonomis sumažėjo 41,7 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (63,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 36,3 proc., importas – 46,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 41,3 proc., be mineralinių produktų – 36,2 proc.

  2021 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 12,6, importas – 14,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs įvairių chemijos produktų (2,5 karto), baldų (28,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (33,4 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs antžeminio transporto priemonių (42,1 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (24,2 proc.), plastikų ir jų gaminių (31,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 13,7 proc., importas – 14,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,6 proc., be mineralinių produktų – 18,7 proc.

  2021 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (10,7 proc.), Latviją (8,9 proc.), Vokietiją (8,4 proc.), Lenkiją (7,1 proc.), o importavo iš Vokietijos (13,6 proc.), Lenkijos (12,9 proc.), Rusijos (9,6 proc.), Latvijos (8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,5 proc.), Jungtines Valstijas (10 proc.), Lenkiją (6,8 proc.), Švediją (6,6 proc.) ir Nyderlandus (6,5 proc.).

  2021 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (16,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,1 proc.) bei įvairių pramonės dirbinių (9,2 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių (18,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,5 proc.), mineralinių produktų (12,8 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (15,4 proc.), įvairių pramonės dirbinių (13,4 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,4 proc.), naftos produktų (8,7 proc.).

  Daugiau informacijos Lietuvos statistikos departamento pranešime

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content