• Naujienos
 • Pasauliniame dalykiniame reitinge Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys Vytauto Didžiojo universitetas – tarp 350 geriausių žemės ūkyje

  Visos rūmų bendruomenės vardu sveikiname rūmų narį Vytauto Didžiojo universitetą (VDU) pirmą kartą patekusį į dalykinį reitingą „QS World University Rankings by Subject“, kuriame geriausi pasaulio universitetai yra vertinami pagal individualias dalykų sritis. Geriausiai reitinge buvo įvertinti VDU rezultatai žemės ūkio ir miškininkystės srityje – šioje dalykinėje kategorijoje universitetui buvo skirta aukšta 301–350 vieta tarp pasaulio universitetų.

  Pasak VDU Žemės ūkio akademijos kanclerės prof. dr. Astridos Miceikienės, toks aukštas įvertinimas patvirtina, jog akademijos mokslininkai pasižymi tarptautinio lygio mokslinėmis kompetencijomis, o savo vykdomais tyrimais reikšmingai prisideda prie mokslo pažangos, žemės ir miškų ūkio verslų vystymosi tiek Lietuvoje, tiek globaliu mastu.

  „Neabejotinai žemės ūkio ir miškininkystės sričių mokslininkai yra lyderiai Lietuvoje bei lygiaverčiai partneriai tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje. Šios akademijos mokslininkų perteikiamos studentams mokslu grįstos žinios ir formuojami gebėjimai  įrodo vykdomų agronomijos, miškininkystės, ekologijos, inžinerijos, kitų žemės bei miškų ūkiui svarbių studijų šiuolaikiškumą, kokybę ir perspektyvumą. Aukšta reitingo vieta žemės ūkio ir miškininkystės srityje yra argumentuotas pagrindas pristatyti šias studijų programas Lietuvos ir užsienio moksleiviams bei studentams, siekiantiems tapti ateities žemės bei miškų ūkio verslo kūrėjais“, – sakė VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė.

  Iš viso QS reitinge buvo įvertintos net 23 dalykų sritys, kuriose VDU vykdo mokslo ir studijų veiklas. Didžioji dauguma įvertintų universitete siūlomų sričių sulaukė įvertinimo, kuris siekė daugiau nei 40 taškų. Ypač gerai, be jau minėto žemės ūkio ir miškininkystės (53,5 t.), buvo įvertinta VDU veikla atlikimo meno (60,8 t.), aplinkotyros (57,2 t.), socialinių mokslų ir vadybos (55,3 t.), edukologijos (52,6 t.) ir meno bei humanitarinių mokslų (52,1 t.) srityse.

  Dalykiniame QS reitinge universitetai šiemet buvo įvertinti 51 individualioje dalykų srityje. Kiekvienos srities reitingo vertinimą sudarė keturi kriterijai: akademinė reputacija, darbdavių reputacija, citavimas ir h-indeksas.

  Akademinė reputacija buvo apskaičiuota pagal apklausą, kurioje nuomonę apie universitetų darbą konkrečioje srityje išsakė 100 tūkst. akademikų iš viso pasaulio. Darbdavių reputacija taip pat rėmėsi apklausa – joje dalyvavo daugiau nei 500 tūkst. darbdavių iš įvairių sektorių. Citavimo kriterijus nustatė, kiek vidutiniškai kartų cituojamos universitete skelbiamos publikacijos. Paskutinis kriterijus, h-indeksas, vertino institucijos mokslo lygį pagal dažniausiai pacituotų mokslo darbų cituojamumą kitose publikacijose.

  Iš viso šių metų dalykiniame reitinge buvo įvertinta 1,4 tūkst. institucijų iš viso pasaulio. Daugiausia reitinge vertintų institucijų – net 508 – yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, 200 – Kinijoje, 197 – Prancūzijoje, 177 – Indijoje, 172 – D. Britanijoje.

  Vytauto Didžiojo universitetas nuolat sulaukia aukštų įvertinimų tarptautiniuose reitinguose, ypač tarptautiškumo, verslumo srityse. Praėjusių metų pabaigoje paskelbtame pasauliniame inovatyvių universitetų reitinge „World’s Universities with Real Impact“ (WURI) VDU buvo skirta aukšta 41 vieta entreprenerystės kategorijoje.

  VDU nuotrauka ir informacija

Skip to content