• Naujienos
 • Parama Lietuvai 2019 metais

  Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenimis, praneša, kad 2019 m. Lietuvoje buvo suteikta 62,5 mln. EUR paramos.

  2019 m. paramos teikėjai – Lietuvos juridiniai asmenys – suteikė 55,4 proc., užsienio šalių juridiniai asmenys – 30,2 proc., anoniminiai paramos teikėjai ir fiziniai asmenys – 14,4 proc. visos suteiktos paramos. Didžiausia paramos dalis – 66,7 proc. – buvo suteikta piniginėmis lėšomis.

  Pagrindinė paramos teikimo sritis – sporto – šiai sričiai remti buvo skirta 30,3 proc. visos paramos. Pagrindiniai sporto srities rėmėjai – Lietuvos juridiniai asmenys, kurių skirta parama sudarė 96,5 proc. visos 2019 m. metais sportui skirtos paramos. Lietuvos juridiniai asmenys 2019 m. sportui skyrė 50,4 proc. visos paramos. 58,8 proc. visos paramos teikėjai skyrė ne pelno institucijoms, teikiančioms paslaugas namų ūkiams, valdžios sektoriui – 34,9 proc. Lietuvos juridinių asmenų didžiausią suteiktos paramos materialinėmis vertybėmis dalį sudarė maisto produktai ir gėrimai – 41,3 proc., medikamentai ir vaistai – 5,9 proc., drabužiai, jų priedai ir kiti tekstilės gaminiai – 4,4 proc.

  Daugiausia paramos suteikė Lietuvos įmonės, turinčios 50–249 darbuotojus – 31,3 proc. visos šalies juridinių asmenų suteiktos paramos, mažiausiai – įmonės, turinčios iki 9 darbuotojų – 19 proc. paramos. Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis buvo 250 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių grupėje – 58,8 tūkst. EUR, mažiausias – iki 9 darbuotojų turinčių įmonių grupėje – 4,5 tūkst. EUR. Daugiausia paramos suteikė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės – 27,3 proc. visos šalies juridinių asmenų suteiktos paramos. 18,9 proc. paramos suteikė apdirbamosios gamybos įmonės.

  Daugiausia paramos 2019 m. suteikė Vilniaus apskrities juridiniai asmenys – 40,4 proc. visos paramos. Kauno apskrities juridiniai asmenys – 28,3 proc. visos suteiktos paramos. 2019 m. ir Vilniaus, ir Kauno apskrityse daugiausia paramos suteikė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės (atitinkamai 30,2 ir 29,9 visos šių apskričių įmonių suteiktos paramos). Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis buvo Kauno apskrityje – 2019 m. jis siekė 13,1 tūkst. EUR.

  Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

  Paaiškinimai

  Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas pinigų, materialinių vertybių ar paslaugų teikimas paramos gavėjams nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

  Paramos teikėjai – Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content