• Naujienos
 • Nuo šiandien keičiasi pranešimų apie prastovas tvarka

  Darbdaviai turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtą prastovą (arba dalinę prastovą), kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas skelbiamas VDI interneto svetainėje.

  Kai darbdavys dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, ir skelbia darbuotojui ar jų grupei prastovą (arba dalinę prastovą), jis ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paskelbimo turi pranešti VDI apie šios prastovos paskelbimą, užpildant vieną iš VDI interneto svetainėje patalpintų formų. VDI interneto svetainėje patalpinta pranešimo dėl darbuotojui paskelbtos prastovos forma, kuri pildoma pranešant apie paskelbtą prastovą konkrečiam darbuotojui ir pranešimo dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos forma.

  Pranešime dėl darbuotojui paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas bei ekonominės veiklos sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, bendras darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, paskelbtos prastovos laikotarpis bei rūšis, darbuotojo, kuriam paskelbta prastova vardas ir pavardė, darbuotojo, kuriam paskelbta dalinė prastova, darbo grafikas, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

  Pranešime dėl grupei darbuotojų paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas bei ekonominės veiklos sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, bendras darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, paskelbtos prastovos laikotarpis bei rūšis, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas bei pridedamas įsakymas ar kitas vietinis norminis teisės aktas dėl prastovos paskelbimo, kuriame nurodyti darbuotojai, kuriems skelbiama prastova (vardai ir pavardės) ir darbo grafikas, kai skelbiama dalinė prastova.

  Pažymėtina, jog pakartotinai teikti informacijos nereikia, jei darbuotojas, kuriam paskelbta prastova, pasinaudoja atostogomis ar jam suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas.

  Apie paskelbta prastovą (arba dalinę prastovą) pranešimą VDI reikia pateikti užpildant viena iš minėtų formų. Viena pranešimo forma pildoma apie konkretų darbuotoją (pildoma nebūtinai, kai prastova skelbiama vienam darbuotojui, gali pateikti ir kelias užpildytas formas, apie kiekvieną darbuotoją atskirai), arba išvengiant administracinės naštos, paskelbus prastovą grupei darbuotojų, gali būti užpildyta antroji forma, kurioje nereikia įvardinti kiekvieno darbuotojo, tačiau turi būti pridedamas dokumentas (įsakymas), kuriame išvardinti darbuotojai bei dalinės prastovos atveju nurodytas jų darbo grafikas, pažymėtina, jog ši forma gali būti pateikiama tik prisijungus prie Google (Gmail) paskyros. Darbdaviai patys pasirenka pildyti pranešimo formą dėl darbuotojui paskelbtos prastovos ar pranešimo formą dėl grupei darbuotojų paskelbtos prastovos.

  Jei bus reikalinga papildoma informacija, VDI susisieks formoje pateiktas kontaktais.
  Labai svarbu, kad darbdavys turėtų visus reikalingus dokumentus dėl prastovos (arba dalinės prastovos) paskelbimo įmonėje (pvz., atitinkamus vidaus teisės aktus), nes esant poreikiui VDI gali juos patikrinti.
  Darbdaviai, nevykdantys pareigos pranešti apie darbuotojui ar jų grupei paskelbtą prastovą arba pateikiantys klaidingą informaciją atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  Forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova – Pranešimas dėl paskelbtos prastovos
  Forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos (formai pateikti būtina Google paskyra) – Pranešimas dėl paskelbtos prastovos

  Valstybinės darbo inspekcijos informacija

Skip to content