• Naujienos
 • Nelegalus vaikų ir paauglių darbas – tai irgi vergovės forma

  Baigiantis mokslo metams ir prasidedant sezoniniams darbams svarbu nepamiršti, kad vaikų ir paauglių darbas yra griežtai reglamentuojamas įstatymais ir tai yra skirta apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo.

  Vaikų ir paauglių darbas galimas tik tokiomis sąlygomis, kurios nekelia grėsmės jų sveikatai ir protiniam bei fiziniams vystymuisi. Tai gali būti lengvas darbas, turintis labiau edukacinius tikslus, tinkantis pagal amžių ir galimybes bei netrukdantis vaiko mokslams ir poilsiui.

  „Birželio 12-oji – Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Tai proga atkreipti dėmesį į šiandien visame pasaulyje vis dar išnaudojamus vaikus. Nors Lietuvoje vaikų vergovė nėra taip paplitusi, kaip kai kuriose kitose pasaulio šalyse, negalime atsipalaiduoti ir pro pirštus žiūrėti į neteisėtai darbams priimamus paauglius. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kiekvieną vasarą sulaukia žinių, kad vienur ar kitur buvo pažeistos dirbančių paauglių teisės. Svarbu suprasti, kad vaikų išnaudojimas darbe yra sudėtinė vaikų vergovės dalis (greta seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis ir kt.)”,- komentuoja VDI atstovė komunikacijai Jolanta Bielskienė.

  VDI nelegalaus darbo prevencijos bei kontrolės klausimais per 2021 metus atliko 3 881 nelegalaus darbo patikrinimą, kurių metu nustatyti 1 796 nelegaliai (neteisėtai) dirbę asmenys, iš kurių 27 asmenys neturintys 18 metų, t. y. nelegaliai (neteisėtai) dirbę nepilnamečiai asmenys sudarė 1,5 proc. nuo visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų. VDI Šiaulių skyrius nustatė 9 nelegaliai (neteisėtai) dirbusius nepilnamečius asmenis, Vilniaus ir Kauno skyrius po 8, Klaipėdos skyrius – 2.

  Analizuojant VDI duomenis dėl nelegaliai (neteisėtai) dirbusių nepilnamečių asmenų išaiškinimo pagal ekonominės veiklos sektorius nustatyta, kad nepilnamečiai nelegaliai (neteisėtai) per 2021 metus dirbo: žemės ūkyje – 11 nepilnamečių (40,7 proc. visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių nepilnamečių), statyboje – 5 nepilnamečiai (18,5 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje – 5 nepilnamečiai (18,5 proc.), maitinimo ir gėrimų teikimo veikloje – 3 nepilnamečiai (11,1 proc.), apdirbamojoje gamyboje – 2 nepilnamečiai (7,4 proc.), bei 1 kitoje veikloje (3,7 proc.).

  Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų ar paauglių amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai jų darbo pobūdžiui, darbo ir poilsio laikui, taip pat ir darbo sutarties sudarymui. Net ir su 14 metų amžiaus asmeniu darbas privalo būti įformintas darbo sutartimi, kurioje darbo sutarties šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, t. y. darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės, taip pat darbo laiko normos bei darbo laiko režimo. Tik taip įgyjamos darbo garantijos, kurios labai reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas. Vaikui darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštiško sutikimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotos medicininės pažymos su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą ir mokslo metų laikotarpiu duotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

  Pabrėžtina, kad vaikas gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio vaiko saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Taip pat nepilnamečiams draudžiama dirbti darbus, kai jie bet kuriame procese susiję su alkoholiu (užsakymo priėmimas, pateikimas).

  Jauniems asmenims svarbu žinoti, kokia gali būti jų darbo laiko trukmė. Vaikai ne mokslo metų laiku gali dirbti iki 6 valandų per dieną ir 30 valandų per savaitę. Mokslo metų laiku – iki 12 valandų per savaitę: iki 2 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 valandų per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos. Paaugliai gali dirbti ne daugiau kaip 8 valandas per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme.

  Vaikų darbas draudžiamas šiomis valandomis: nuo 20 valandos vakaro iki 6 valandos ryto, rytais – nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Vaikų kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų. Paauglių darbas nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto draudžiamas. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Paauglių kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.

  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacija

Skip to content